Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Improviserad avslagare för röjning av konventionell ammunition.

Improviserad avslagare för röjning av konventionell ammunition. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnus Isberg, Svante Karlsson, Jonas Lundgren, Magnus Bergh
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-06-14
Rapportnummer: (FOI-R--2991--SE)
Nyckelord Improviserad, avslagare, ammunitionsröjning
Keywords Improvised, disrupter, ordnance disposal
Sammanfattning Denna rapport syftar till att verifiera funktion hos en improviserad avslagare för röjning av konventionell ammunition. Rapporten visar konstruktionen, förfarandet vid användning och resultatet efter användning.
Abstract This report aims to verify the function of an improvised disrupter for ordnance disposal of conventional ammunition. The report shows the design, arrangements for using and outcome after use.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182