Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energetiska material med tillämpningar. Konferensbidrag jan - juni 2010.

Energetiska material med tillämpningar. Konferensbidrag jan - juni 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carina Eldsäter
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-08-13
Rapportnummer: (FOI-R--2994--SE)
Nyckelord lågkänslighet, hög prestanda, explosivämnen, sprängämnen, raketkrut, oxidatorer
Keywords insensitive munition, high performance, explosives, propellants, oxidizers
Sammanfattning Projekten Energetiska material med tillämpningar och Energetiska material - tekniköverföring bedriver verksamhet som är inriktad mot energetiska material med låg känslighet (IM) och energetiska material med hög prestanda (t.ex. burna vapen och undervattensstridsdelar). Verksamheten rör utveckling och framtagning av förbättrade energetiska material samt bedömning/experimentell utvärdering av hur dessa kan utnyttjas för verkans-, utskjutnings- och framdrivningsändamål. Denna lägesrapport innehåller fem konferensbidrag som presenterats under första halvåret 2010. Två av dem presenterades vid 14th International Detonation Symposium i Idahoe, USA. Ett av dem har presenterats vid 2010 Space Propulsion Conference i San Sebastian, Spanien. Ett av dem fanns med vid 13th International Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice, Tjeckien och det femte ska presenteras vid 41th International Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Tyskland. De handlar om lågkänsliga explosivämnen och sprängämnen, om rökfria högpresterande raketkrut samt om nya rökfria oxidatorer med hög prestanda.
Abstract The projects "Energetiska material med tillämpningar" (Energetic materials and its applications) and "Energetiska material - tekniköverföring" (Energetic materials - transfer of technology) develop and evaluate energetic materials with low sensitivity (IM) and energetic materials with high performance within the fields of warheads, propulsion and launch. This progress report contains five conference papers presented during 2010. Two of them were presented at the 14th International Detonation Symposium in Idahoe, USA. One of them was presented at the 2010 Space Propulsion Conference in San Sebastian, Spain. One of them was present at the 13th International Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice, Czech Republic and the fifth will be presented at the 41th International Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Germany.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182