Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nya energi och växthusgasintensiteter för 192 varor och tjänster.

Nya energi och växthusgasintensiteter för 192 varor och tjänster. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Annika Carlsson-Kanyama, Jessica Johansson, Johan Lindgren, Bengt Johansson
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-07-26
Rapportnummer: (FOI-R--2997--SE)
Nyckelord växthusgasintensiteter, energiintensiteter, konsumtion
Sammanfattning Den här rapporten presenterar beräkningar av energianvändning och växthusgasutsläpp för ett antal varor och tjänster. Beräkningarna baseras på den energianvändning och de växthusgasutsläpp som skapas under varans hela livscykel, vilken inkluderar produktion, försäljning, transporter och avfallshantering. Beräkningarna har gjorts med ett datorprogram, EAP, som beräknar energi- och växthuisgasintensiteter för olika varor och tjänster. Beräkningarna kan sedan kombineras med undersökningar av ett hushålls eller en organisations utgifter för att uppskatta mijlöbelastningen av konsumtion eller inköp. Ett svenskt medelhushålls växthusgasutsläpp och energianvändning har beräknats i syfte att illustrera hur intensiteterna kan användas för att beräkna konsumtionens miljöpåverkan. Utsläppen fördelas på olika områden, bland annat livsmedel, transporter, rekreation och boende. En enkel simulering visar också vilka minskningar som är möjliga om pengarna spenderas på alternativa sätt.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182