Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Delrapport Omvärldsbevakning och -analys. Militära rymdfrågor.

Delrapport Omvärldsbevakning och -analys. Militära rymdfrågor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandra Lindström, Eva Bernhardsdotter
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-06-22
Rapportnummer: (FOI-R--3007--SE)
Nyckelord omvärldsanalys, omvärldsbevakning, rymdfrågor, rymd, OSINT
Sammanfattning Denna rapport är tänkt att fungera som ett första diskussionsunderlag kring förutsättningar för att eventuellt bygga upp en omvärldsbevakning och analys av rymdområdet. I dokumentet följer en generell beskrivning av alla delar som ingår i ett sådant arbete, höstens arbete kommer att innebära en konkretisering av delarna och att ramarna sätts upp för det framtida arbetet, specifikt utifrån Försvarsmaktens behov och krav. Först följer en beskrivning av begreppet omvärldsbevakning och -analys. Den information som en omvärldsbevakning och -analys innehåller baseras på så kallad OSINT, Open Source Intelligence, dvs, underrättelse som är framtagen utifrån offentlig tillgänglig information som är inhämtad, bearbetad och delgiven i rätt tid till lämplig användare i syfte att adressera specifika informationsbehov. Sedan beskrivs nyttan av en omvärldsbevakning och -analys utifrån FOIs perspektiv där huvudsyftet är att: följa den snabba utvecklingen på rymdområdet kunna tillgodose Försvarsmaktens kunskapsbehov för framtida rymdförmågor bibehålla ett brett projektfokus på rymd, försvar och säkerhet

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182