Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tillägg till ACSL-simuleringsmodeller av mål, missil och motmedel.

Tillägg till ACSL-simuleringsmodeller av mål, missil och motmedel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Annelie Tonnvik, Marianne Jacobsen, Mikael Petersson
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-08-20
Rapportnummer: (FOI-R--3011--SE)
Nyckelord simuleringsmodell, missil, varnare, siktningsmodell, utbredda mål, bomavstånd, anfallsvinkel
Keywords simulation model, missile, ACSL, Warner, aim model, extended targets, distance to target, angle of attack
Sammanfattning När man ska genomföra simuleringar kan ett behov av nya funktioner i robot- och målmodeller uppstå. Dessa funktioner kan vara rent simuleringstekniska eller modeller av kringliggande system. Den här rapporten presenterar några sådana delsystem som finns implementerade i våra ACSL-modeller. Systemen som finns beskrivna i rapporten är: varnare, siktning, utbredda mål, bomavstånd samt beräkning av anfallsvinkel. Varnarmodell Modellen av robotskottvarnaren har utökats för att kunna simulera varnare som anger "tid till träff" som indata. Siktningsmodell Vissa missiler har en inbyggd framförhållning, medan andra kräver att skytten själv tar ut framförhållningen. Av denna anledning har en siktningsmodell tagits fram som kan demonstrera vilka resultat som kan uppnås genom en bättre siktning av roboten (överoch framförhållning) i avfyrningsögonblicket. Utbredda mål Motmedel i form av facklor betraktas generellt som punktmål. Vid utkastning från flygplanet är det dock troligt att facklan bara delvis skyms av målet. Detta föranleder framtagandet av en modell för utbredda mål för att bättre kunna simulera den delvis skymda facklan. Bomavstånd En metod för beräkning av bomavståndet efter genomförd simulering presenteras. Metoden använder målets geometri som finns beskrivet i directX-filerna vilket ger en förhållandevis korrekt bedömning av bomavståndet samt om målet har träffats. Anfallsvinkel Flygplanets attitydvinkel är väsentlig vid bestämmandet av IR-strålningen som uppfattas av roboten. För att uppskatta attitydvinkeln så har en modell för beräkning av anfallsvinkeln lagts till för JAS. Resultatet används då IR-signaturen beräknas.
Abstract When conducting simulations it may be necessary to provide new functions to the existing models, such as models of supporting systems or plain simulation technical functions. This report describes a few of these functions which have been implemented in the models. The new functionality includes an improved warner, an aim model, a model for extended targets, a model for computing the distance to the target as well as an angle of attack implementation. Warner model The model of the Missile Approach Warner has been extended, and can now simulate warning systems that use "time until impact" as argument. Aim model To increase the missiles probability to hit its target, the missile should be aimed slightly ahead of the target. Some missiles have a built-in function that provides this, but for some missiles it is the gunner's responsibility. Therefore, an aiming model has been developed to show the impact of the aiming on the results of the simulation. Extended targets Using the obscuration model, a flare (point target) is either visible or invisible for the seeker. In reality, a flare can be partly visible behind the target. Therefore, a model for extended flares has been developed and is available in the model. Distance to target The distance to the target at the end of a simulation is determined using the geometry data for the target available in the directX-files. This gives a fairly accurate approximation of the distance. Angle of attack To determine the angle of attitude of the aircraft, an estimation of the angle of attack is implemented. This gives a more accurate computation of the IR-radiation of the aircraft as seen from the robot.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182