Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Background and target analysis from a Ladar perspective - Reflectance and penetration properties.

Background and target analysis from a Ladar perspective - Reflectance and penetration properties. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Håkan Larsson, Tomas Hallberg, Magnus Elmqvist, Frank Gustafsson
Ort: Linköping
Sidor: 71
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-08-26
Rapportnummer: (FOI-R--3014--SE)
Nyckelord Ladardemonstrator, bakgrundsanalys, målanalys, reflektans, penetration
Keywords Ladar demonstrator, background analysis, target analysis, reflectance, penetration
Sammanfattning analyserar bakgrund och mål (arbetspaket 2) avseende reflektans och penetration. Med bakgrund i scenariot avses vegetation, urban miljö, vatten, snö och is och kamouflage. Med mål avses civila fordon, militära fordon, maritima mål (båtar av olika storlek och dykare), människor (kläder (textilier), hud och hår) samt vapen. Både bakgrund och mål har en reflektans som beror på ytans beskaffenhet, kulör samt infallsvinkeln mot ytan. Penetration studeras inom bakgrunderna vegetation och urban miljö (fönster). I arbetspaket 2 ingår även studier av atmosfären och penetration genom rök och eld, men behandlas inte i denna rapport.
Abstract This report is a part in the exploratory study of Ladar demonstrator at FOI and analyses target and background reflectance and penetration of vegetation and windows (Work package 2 Environment and target analysis). With background within scenarios means vegetation, urban environment, water, snow and ice and camouflage. Targets mean civilian vehicles, military vehicles, marine targets (boats of different sizes and diver), humans (clothes (textiles), skin and hair) and weapons. For both backgrounds and targets the reflectance depends on the surface character, the colour and the angle of incidence. Penetration has been studied for vegetation and the urban environment (through windows). Work package 2 also contains the atmosphere and penetration through smoke and fire, but is not described in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182