Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-Military Interaction in the European Union: Applying a Comprehensive Approach to CSDP Operations.

Civil-Military Interaction in the European Union: Applying a Comprehensive Approach to CSDP Operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Måns Hanssen
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-08-13
Rapportnummer: (FOI-R--3015--SE)
Nyckelord Civil-militär samverkan, allomfattande ansats, gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, (GSFP), Gemensamma Utrikes- och Försvarspolitiken, (GUSP)), Fredsfrämjande insatser, Europeiska Unionen
Keywords Civil-military interaction, Comprehensive Approach, Civil-military relations, Common Security and Defence Policy, (CSDP), , Common Foreign and Security Policy, (CFSP), , Peace Support Operations, European Union, Civil-Military Coordination, (CMCO)
Sammanfattning Under lång tid har den Europeiska Unionen hävdat att den har komparativa fördelar mot andra organisationer när det gäller att genomföra fredsfrämjande insatser med fokus på civil-militärsamverkan. Denna rapport undersöker hur långt den Europeiska Unionen har kommit i sitt arbete med att implementera en allomfattande ansats till sina multifunktionella insatser och om civil-militär samverkan genom dettahar effektiviserats. Arbetet genomförs genom att undersöka de institutionella och konceptuella förutsättningarna för samverkan.Rapporten visar på att EU, även om väsentlig institutionell utveckling har skett, fortfarande inte lyckats ta vara på vissa av de förutsättningar som finns för att genomföra allomfattande insatser på sagda effektiva sätt. Detta berortill stordel på den nivå av kontinuerlig förändring som de relevanta institutionerna har genomgått, vilken har bidragit till att långsiktigt strategiska insatser har varit svåra att etablera. Vidare har den organisatoriska spridningen av institutioner bidragit till att försvåra civil-civil samt civil-militär samverkan. När dammet har lagt sig efter den för närvarande pågående omorganisationen (Lissabonfördragets) skapas dock utrymme för att ta vara på dessa förutsättningar. För att utnyttja detta bör EU:s uppmärksamhet riktas mot utvecklingen av långsiktiga samverkansperspektiv. Detta gäller även den konceptuella situationen då de koncept som för närvarande används inte har hållit jämna steg med de operationella kraven som idag ställs på multifunktionella insatser och samverkan. Den konceptuella uvecklingen är ett mycket viktigt område som måste vidareutvecklas för att en allomfattande ansats till multifunktionella insatser ska vara möjlig att genomföra.
Abstract The European Union has for some time claimed that the organization possesses comparative strength vis-á-vis other organizations in regards to conducting comprehensive peace support operations with a focus on civil-military interaction. This study sets out to investigate how far the European Union has reached in implementing a Comprehensive Approach to its Common Security and Defence Policy (CSDP) operations. This is done by examining the institutional and conceptual conditions for civil-military interaction within the EU. The report concludes that even though substantial institutional development has taken place, the organization has not fully managed to take advantage of all its potential to aply a Comprehensive Approach. The main reason for this is the continuous transformation that the organization has undergone, which has made long-term strategic approaches towards civil-military interaction difficult to establish. The reforms of the Lisbon Treaty provide the EU with new opportunities to establish and implement comprehensiveness. Once the current state of transformation has settled, the organization needs to focus its attention on developing conditions for long-term strategic civil-military interaction. Inaddition to the institutional conditions, this also applies to the conceptual situation. The development of conceptual capability for the implementation of a culture of coordination has currently lagged behind operational requirements. It is however an area of much importance if the EU is going to be able to implement a Comprehensive Approach to its peace support operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182