Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Proposed choice of experimental studies.

Proposed choice of experimental studies. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Michael Tulldahl, Hans Kautsky
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-10-26
Rapportnummer: (FOI-R--3025--SE)
Nyckelord Hyperspektral, flourescens, laser, lidar, UAV, vegetation, substrat
Keywords Hyperspectral, flourescence, laser, lidar, UAV, vegetation, substrate
Sammanfattning I denna rapport föreslår vi experimentella studier som syftar mot framtida metoder för kartering av bottenvegetation och susbstrat. Målsättningen med de experimentella studierna är att indikera områden där ny teknik kan ge förbättringar för klassificering och kartering. Några exempel på sådan teknik är hyperspektrala system, multispektrala lasersystem och fluorescenssystem. Några av dessa tekniker har testats i pilotstudier men används ännu inte i större omfattning för kartering av bottenhabitat. Vi förslår två experimentella aktiviteter varav den första är mätning och dokumentation av vegetation och substrats spektrala reflektans och fluorescens. Sådana data är relevanta för många fjärranalystekniker och det finns sedan tidigare endast få publicerade data som rör miljöer i Östersjön. Den andra aktiviteten är kartering av bottenmiljö från obemannat miniflygplan (UAV - unmanned aerial vehicle). Kartering med UAV kan vara av stort intresse, om den kan genomföras med tillräcklig noggrannhet, på grund av dess låga kostnad. UAV-studien kommer också inbegripa undersökning av inverkan från bildupplösingen på kartingsförmågan. Rapporten är en del (akvatiskt arbetspaket 3, WPA3) av arbetet i EMMA-projektet som finansierias av Naturvårdsverket. Huvudfokus i projektet är kartering med data från flygburna operativa system (laserbatymetri och flygbilder). I denna rapport avser vi dock metoder och tekniker som kan vara av intresse på något längre sikt.
Abstract In this report is we propose experimental studies aiming at possible future methods for producing maps of underwater vegetation and substrates. The purpose of the experimental studies proposed in this report is to establish leverage with respect to possible future technologies and methods which could increase the potential for classification and mapping. Some examples are hyperspectral imaging, multispectral lasers and fluorescence remote sensing technologies. Some of these techniques have been tested in pilot studies but are not yet fully operational in a broader sense. We propose two activities for the experimental studies. The first activity is to characterise spectral reflectance and fluorescence signatures of species and substrates. Such data are relevant for many types of remote sensors, and there are few such data published from Baltic environments. The second activity is a study of mapping capabilities from a small unmanned aerial platform (UAV). If accurate mapping could be done from UAV:s, this method would be of interest because of its low cost. The UAV-mapping study will also concern the influence from spatial resolution on the mapping capability. This report is a part (Aquatic Work Package 3, WPA3) of the work within the EMMA project financed by the Swedish Environmental Protection Agency. The main focus of the EMMA-project is on remote sensing data from operational systems on airborne platforms. However, in this report we address new technologies and methods that are not fully operational today.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182