Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DUCAS Pre-Trials

DUCAS Pre-Trials Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jörgen Ahlberg, Torbjörn Skauli, Thomas Svensson
Ort: Linköping
Sidor: 13
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-10-27
Rapportnummer: (FOI-R--3042--SE)
Nyckelord Fältförsök, fjärranalys, spaning, hyperspektral, elektro-optiska sensorer.
Keywords Field trial, remote sensing, hyperspectral, electro-optical sensors.
Sammanfattning DUCAS, Detection in Urban scenario with Combined Airborne Sensor, är ett EDA-projekt finansierat av de sju deltaganade länderna. DUCAS-konsortiet planerar att genomföra ett store fältförsök i Zeebrugge, Belgien, under sommaren 2011. Eftersom fältförsöket kommer att vara omfattande, med sensorer, data och databehandling distribuerat över flera länder, är en för-försöksövning planerad, huvudsakligen i form av datadistribution och distribuerad databehandling. Syftet med för-försöket är att öva och verifiera datadelnings och databehandlingsförmågor, för att på så vis identifiera eventuella kritiska problem i god tid innan det större fältförsöket. Denna rapport beskriver status för för-försöken i september 2010.
Abstract DUCAS, Detection in Urban scenario with Combined Airborne Sensor, is an EDA project funded by the seven participating countries. The DUCAS consortium is planning a major field trial in Zeebrugge, Belgium, during summer 2011. Since the DUCAS main trial will be extensive, with sensors, data, and processing distributed over several nations, a pre-trial exercise is planned, mainly in the form of data sharing and distributed processing. The purpose of the pre-trial is to exercise and verify data sharing and processing capabilities, specifically to identify any critical problems well in advance of the main trial. This status report describes the status of the pre-trials in early September 2010.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182