Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Demonstration av kunskapsläget inom fysiskt CBRN-skydd och sanering 2008-2010.

Demonstration av kunskapsläget inom fysiskt CBRN-skydd och sanering 2008-2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Marianne Tunell, Per Ola Andersson, Ola Claesson, Ulf Danielsson, Lars-Gunnar Hammarström, Lars Hägglund, Bo Koch, Christian Lejon, Andreas Mattsson, Lars Rittfeldt, Ingrid Sundholm, Lillemor Örebrand, Lars Österlund
Ort: Umeå
Sidor: 60
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-06-23
Rapportnummer: (FOI-R--3045--SE)
Nyckelord Fysiskt skydd, sanering, IPE, reaktiva material, personlig, skyddsutrustnin
Keywords Physical protection, decontamination, IPE, reactive materials, personal protective equipment
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar resultat från projektet Fysiskt skydd och sanering som löpt under åren 2008-2010. Rapporten visar på resultat från Csaneringsförsök med nya typer av reaktiva material och beläggningar i laboratoriemiljö, samt miljö och hälsoaspekter av dessa nya material, utveckling av karaktäriseringsmetoder för det personliga fysiska skyddet mot CBRN, samt CBRN-skyddsdräkters termiska belastning vid olika klimat. Trender inom skyddsmask, filter och täthetsprovning samt en sammanställning av öppna gränsvärden och toxikologiska data för CWA beskrivs.
Abstract This report summarizes the results from the project, Physical CBRN protection and decontamination, 2008-2010. The report shows the results from C-decontamination, testing of new types of reactive materials and coatings in a laboratory environment, and environmental and health aspects of these new materials, development of characterization methods for the personal physical protection against CBRN, and thermal load of CBRN suits at different climates. Trends in respirators, filter and respirator fit testing and a summary of the open levels and toxicology data for CWA are described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182