Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flyglednignens nya dimension: Perceptuella skillnader mellan gränssnitt i 2D och 3D.

Flyglednignens nya dimension: Perceptuella skillnader mellan gränssnitt i 2D och 3D. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Georg Abadir, David Karlsson, Fanny Molander, Maja Schylström, Helena Tjusberg, Kristina Vegelius, Billy Josefsson, Nils Dahlbäck, Peter Berggren
Ort: Linköping
Sidor: 62
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-11-26
Rapportnummer: (FOI-R--3052--SE)
Nyckelord Flygtrafikledning, 2D-gränssnitt, 3D-gränssnitt, systemutveckling
Keywords Air Traffic Control, ATC, 2D- 3D-interface, systems development
Sammanfattning Idag finns inga tydliga brister med systemet för flygledning men då flygtrafiken expanderar kommer det i framtiden att behövas ett system som är anpassat för en betydligt högre belastning. Sedan 1990-talet har området utforskats men det är först nu tekniken möjliggjort en påbörjad utveckling av ett nytt system för flygledning. Information är tänkt att presenteras i ett 3D-gränssnitt till skillnad från det nuvarande systemets 2D-gränssnitt. Genom en studie i tre delar undersöktes för- och nackdelar med respektive gränssnitt: en litteraturstudie av tidigare forskning inom området, en intervjustudie med flygledare samt en experimentell studie med personer utan flygledarutbildning för att undersöka perceptuella skillnader mellan gränssnitten. Den insamlade empirin påvisade en skepsis mot 3D-gränssnittet och att det dessutom är mer tidskrävande att avgöra position och därmed fatta beslut med hjälp av detsamma.
Abstract There are no clear shortcomings with today's ATC-system (Air Traffic Control), but with tomorrows increasing air traffic situation there is a call for systems that are suited for a much higher load. The area has been researched since the 1990s, yet it is not until now that technology has enabled the development of a novel ATC-system. The information is planned to be presented in a 3D-interface, in contrast to today's system with a 2D-interface. This three folded study examined advantages and disadvantages with regard to both interfaces: a literature review, interviews with air traffic controllers, and an experimental study concerning perceptual differences between the two interfaces. The participants in the experimental study had no experience of ATC. The results indicated scepticism towards a 3D-interface and that that it takes more time to determine position and make decisions with the 3D-interface.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182