Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

AVAL target description. Generic radar guided attack missile, ver. 1.0.

AVAL target description. Generic radar guided attack missile, ver. 1.0. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mats Hartmann
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-09
Rapportnummer: (FOI-R--3064--SE)
Nyckelord AVAL, verkan, sårbarhet, värdering, aktiva skyddssystem, hard kill, robot, radarjaktrobot
Keywords AVAL, lethality, vulnerability, assessment, active protection system, , hard kill, missile
Sammanfattning Inom detta projekt som studerar aktiva skyddssystem för flygplan uppkom ett behov av att kunna genomföra verkanssimuleringar mot det tänkta hotet, en radarjaktrobot, med olika typer av stridsdelar till aktiva skyddssystem. I projektets första fas utnyttjades en pansarvärnsrobot som substitut för radarjaktroboten i verkanssimuleringarna. Detta var möjligt då men nu till andra fasen har detaljeringsnivån höjts varför det även var tvunget att skapa en målbeskrivning av en radarjaktrobot, med rimligt ansatta data. Denna rapport redovisar en målbeskrivning till värderingsverktyget AVAL av en generisk radarjaktrobot som skapats just för detta ändamål. Rapporten redovisar vilka delar och skadefenomen som har inkluderats i beskrivningen. Genom att denna målbeskrivning har skapats kan arbetet med studien av aktiva skyddssystem fortsätta, dessutom kan målbeskrivningen utnyttjas i andra studier.
Abstract FOI is investigating the feasibility of hard kill countermeasures for aircraft attacked by missiles in the rear sector. In a first part of this study AVAL lethality simulations were carried out using an anti-tank missile model for the attacking missile. Although this could be acceptable for a first study, a more representative model is of course needed for a more detailed study. Therefore, the present AVAL model of a generic radar-guided air-to-air/surface-to-air missile as described by this report has been designed to be used in the hard kill countermeasures study, and also for other air combat studies. This documentation describes the components and damage phenomena included in the first version of the target description. With the creation of this target description it is now possible to go on with the next phase of the hard kill countermeasures study.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182