Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En översikt över IT-säkerhetsforskning i Sverige november 2010.

En översikt över IT-säkerhetsforskning i Sverige november 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jacob Löfvenberg
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-01-03
Rapportnummer: (FOI-R--3069--SE)
Nyckelord IT-säkerhet, informationssäkerhet, forskning
Keywords IT security, information security, research
Sammanfattning En översikt över aktuell IT-säkerhetsforskning i Sverige presenteras. Översikten har sammanställts genom telefonintervjuer och några redan existerande, liknande översik- ter. Huvudfokus har legat på universitetsanknuten forskning, men några institut har också tagits med.
Abstract An overview of current Swedish IT security related research is presented. The overview is based on telephone interviews and some already existing, similar overviews. The main focus has been reseach at universities, but some institutes have also been considered.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182