Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Assessment of progress in multifunctional and multinational operations: Swedish experiences from the operational and tactical level in Afghanistan.

Assessment of progress in multifunctional and multinational operations: Swedish experiences from the operational and tactical level in Afghanistan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: David Harriman, Helene Lackenbauer
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-17
Rapportnummer: (FOI-R--3071--SE)
Nyckelord Afganistan, Assessment of progress, ISAF, multifunktionella operationer, NATO, Assessment handbook, , operativ och taktisk nivå, PRT, Mazar-e-Sharif, Regional Command North
Keywords Multifunctional operation, Operation and tactical level,
Sammanfattning Utvärdering av framgång är ett viktigt element i dagens krishantering för att kunna bedöma om operationer utvecklas enligt förväntning. Detta är centralt för den pågående insatsen International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan där det finns stora förväntningar på framgång. I samband med att ISAF:s f.d. befälhavare General Stanley McChrystal reviderade insatsens counterinsurgency strategy 2009 förändrades strategin från kinetiska operationer riktade mot upprorsmakare till insatser för att skydda den afghanska befolkningen. En stor utmaning för ISAF är att säkerställa att operationerna verkligen understödjer strategin och de övergripande målen. En viktig led i denna process är en fungerande utvärdering av genomförda operationer och aktiviteter. Denna studie använder Nato´s definition av utvärdering som den uttrycks i Nato´s nuvarande Assessment handbook, för att undersöka utvärderingsprocessen på den operativa och taktiska nivån inom Regional Command North (RH North). Studien visar att utvärderingsprocessen lider av en rad svårigheteer. Dessa inkluderar olika tidsperspektiv mellan civila, militära och nationella aktörer; skilda målsättningar och arbetsmetoder mellan de afghanska säkerhetsstyrkorna, ISAF och civila aktörer vilket minskar möjligheterna för integrerade operationsplaner, en svag länk mellan utvärdering och strategisk och operativ planering; bristfälliga metoder för datainsamling och hantering; samt bristfällig kommunikation och koordinering av utvärderingsresultat mellan militära nivåer och mellan civila och militära komponenter. Rapporten drar också slutsatsen att NATOS utvärderingshandbok ger en viktig vägledning i utvärderingsmetoder. Den skulle vara till ytterligare hjälp om allomfattande och multifunktionella ansats förstärktes i Handboken.
Abstract The assessment of progress is an essential element of contemporary crisis management since it helps to answer the question of whether operqtions are going in the right direction. This issue lies at the very core of the operation of the International Security Assistance Force (ISAF) in Afganistan, with respect to the recognized need for progress. Following the revision of the Counter-Insurgency strategy (COIN) in 2009, a change in the strategic approach to the operation ocurred, which altered the focus from the kinetic fight against insurgents to protection of the population. One of the key challenges currently facing the mission is how to ensure that activities support the strategy and overall operational objectives, i.e. how does ISAF assess progress? By using NATO´s definition of assessment, stipulated in its current Assessment handbook, thisstudy setout to investigate the assessment process at the operational and tactical levels within Regional Command North (RC North). The study concludes that the following abstacles to the assessment process exist: conflicting time perspectives as between cicilian, national and military actors; diffeering objectives and working methods as between the Afghan Security Forces (ANSF), ISAF and civilian actors, which makes it hard to construct integrated Operation Plans; deficient integration between the assessment of progress and strategic and operational planning; flawed methodologies for data collection; and flawed communication and coordination of assessment results between the different military levels and between the civilian and military components. The NATO Assessment handbook could give some guidance to develop the assessment process within ISAF, given that it strengthens its comprehensive and multifunctional approach.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182