Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport för FoT-projektet Taktisk ledning och samverkan inom och mellan team.

Slutrapport för FoT-projektet Taktisk ledning och samverkan inom och mellan team. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Peter Berggren, Ulf Hörberg
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3072--SE)
Nyckelord Stridsledning, team, teamprestation, gemensam lägesförståelse
Keywords Battle management, team, team performance, shared understanding
Sammanfattning Följande rapport beskriver den verksamhet som genomförts i FoT-projektet "Taktisk ledning och samverkan inom och mellan team" under åren 2008-2010. Projektet har genomfört flera olika delstudier med fokus på team och hur den gemensamma lägesförståelsen kan värderas. För att kunna mäta den gemensamma lägesförståelsen har projektet utvecklat mätmetoder som prövats och blivit granskade. Militärt fokus har varit stridledning på taktisk och stridsteknisk nivå. Detta har i praktiken inneburit studier av stridsledning på stridsvagnsförband. Försvarsmaktens nytta innebär att man får bättre förståelse för hur olika förutsättningar för stridsledning påverkar möjligheterna att bedriva ett effektivt arbete. Detta går att värdera med de metoder som projektet utvecklat.
Abstract The following report presents the activities undertaken in the FoT-project "tactical command and collaboration within and between teams" during 2008-2010. The project has conducted several empirical studies focusing on the team and how the shared understanding can be assessed. In order to measure the shared understanding, the project has developed methods that have been tested and reviewed. Military focus has been on the tactical battle management and lower levels. This has in practice meant the study of command of tank units. The benefit for the Swedish Armed Forces is that this project provides a better understanding of how dissimilar conditions affect the chances of command to work efficiently. This is measurable using the methods developed by the project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182