Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

AntCmp - Antenna Compare, Modell för jämförelser av antennkonfigurationer.

AntCmp - Antenna Compare, Modell för jämförelser av antennkonfigurationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Peter Klum
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-20
Rapportnummer: (FOI-R--3075--SE)
Nyckelord Värdering, Telekrig, Radar, Störning, Hornantenn, Gruppantenn
Keywords Assessment, Electronic Warfare, Radar, Jamming, Horn Antenna, Phased Array Antenna
Sammanfattning Rapporten beskriver simuleringsmodellen AntCmp (Antenna Compare) samt dess användning. AntCmp är en modell för att jämföra ett flygande radarstörsystem utrustat med konventionella hornantenner, kontra ett utrustad med fasstyrda gruppantenner. Totalt 6 stycken hornantenner och 10 stycken gruppantenner kan parametersättas, positioneras och orienteras fritt på flygkroppen. Ett scenario kan skapas med tre markhot och ett flygande hot. Störsignalförhållandet (J/S) beräknas och presenteras mot de olika hoten under det att modellen exekverar. För att styra den flygande plattformen kan matematiska eller tabellbaserade flygbanor användas, men användaren kan även flyga i scenariot med hjälp av en styrspak. I en teknisk värderingsmod så kan ett sfäriskt täckningsdiagram av J/S-förhållandet presenteras för aktuell antennkonfiguration.
Abstract The report describes the simulation model AntCmp (Antenna Compare) and its use. AntCmp is a model to compare an airborne radar jamming system equipped with conventional horn antennas, versus one equipped with phased array antennas. A total of 6 horn antennas and 10 antenna arrays can be set, positioned and oriented freely on the fuselage of the aircraft. A scenario can be created using three ground threats and an airborne threat. The jam to signal ratio (J/S) at each threat is calculated as the model executes. To steer the flying platform, mathematical or table-based flight paths can be used, but the user can also fly in the scenario using a joystick. In a technical assessment mode a spherical coverage graph of the J/S ratio is presented for the current antenna configuration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182