Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Chemical field trial report, September 2010.

Chemical field trial report, September 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pär Wästerby, Anders Larsson, Börje Tidstedt, Göran Olofsson, Jerker Thorpsten, Lars Rittfeldt, Marianne Tunell, Pontus von Schoenberg, Sune Nyholm, Torbjörn Tjärnhage
Ort: Umeå
Sidor: 37
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-17
Rapportnummer: (FOI-R--3077--SE)
Nyckelord C-detekton, referensmätningar, AP2C, LCD, Gasmet, ammoniak, svaveldioxid, trietylfosfat, trietyllaktat
Keywords Field trial, C detection, reference measurements, AP2C, LCD, Gasmet, ammonia, sulphur dioxide, triethyl phosphate, triethyl lactate
Sammanfattning Denna rapport ger en sammanfattning av referensmätningarna som gjordes vid fältförsöket 2010 med utsläpp av kemiska ämnen. Fältförsöket utfördes av FOI CBRN-skydd och säkerhet vid Försvarsmaktens Skyddscentrums provplats Brånet. Vid tusläpp av trietylfosfat och svaveldioxid uppmättes koncentrationer vid sex olika platser på fältet med AP2C (Proengin) som är flamfotometriska detektorer. I mitten av fältet placerades även en Fouriertransform infraröd (FTIR)-detektor, Gasmet DX-4030 (Gasmet Technologies Oy), som även användes som referensdetektor för utsläpp av etyllaktat och ammoniak. Rök användes som störämne och detekterades med en partikelräknare (APS från TSI Inc.). Även väderdata finns sammanställda för varje dag.
Abstract The report summarizes results from reference measurements at a Chemical Field Trial held in Umeå 2010. The field trial was performed by the Swedish Defence Research Agency (FOI) at the Swedish Armed Forces field trial area Brånet north of Umeå. The reference measurements include concentration readings of triethyl phosphate and sulphur dioxide at six different locations by AP2C (Proengin), and of ethyl lactate and ammonia by Gasmet DX-4030 (Gasmet Technologies Oy) at the centre of the field. Smoke was used as an interferent and referenced by a particle sizes (APS from TSI Inc.). Weather data (temperature and wind speed) from each day is also provided in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182