Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förenklat navigeringsstöd - en metodstudie.

Förenklat navigeringsstöd - en metodstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulf Hörberg, Jan Gustavsson, Stig Sandberg
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3078--SE)
Nyckelord Navigering, Soldat, Presentationssystem, Framtida soldat.
Keywords Navigation, Presentation Systems, Future Soldier
Sammanfattning Syftet har varit att utveckla metoder för att studera nyttan av förenklade navigeringsstöd för enskild soldat. Ambitionen har varit att hitta stöd som inte försämrar soldatens direkta omvärldsuppfattning men ändå ger soldaten det stöd han/hon behöver. Sex personer har genomfört korta navigeringar i urban miljö med stöd av enbart riktingsinformation alternativt riktnings- och avståndsinformation som presenterats på en huvudmonterad minidisplay framför det högra ögat. Navigering har varit deras enda uppgift. Resultatet har tolkats som att ett enkelt stöd i form av enbart en riktning till destinationen har varit ett användbart stöd och att avståndsinformation har varit till stor hjälp för att öka precisionen nära destinationen. GPS som enda riktningssensor har stundtals orsakat osäkerhet i riktningsvisningen. I de fall när försökspersonerna känt sig så osäkra att de stannat för att göra vägval har riktningsvisningen inte fungerat vilket försökspersonerna har upplevt som ett problem.
Abstract The purpose of this study has been to develop methods to investigate the usefulness of a simplified navigation support for the soldier. The ambition has been to find a kind of support that does not decrease the direct SA but still gives a satisfactory support for navigation. Six experiment participants have carried out short navigation tasks in urban environment using bearing or bearing plus distance to the destinations as the only navigation support. The information has been presented on a head mounted mini display placed in front of the right eye of the subject. The subjects had no other task than navigation. The result has indicated that even a simplified navigation support showing only bearing to the destination has decreased the feeling of security. Distance information has been most useful when the subjects were close to the destination. Using a GPS as the only bearing sensor has caused uncertainty when the subjects sometimes stopped to make a navigation choice.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182