Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fragmentering och utkast av splitter.

Fragmentering och utkast av splitter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Martin Nilsson
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-08
Rapportnummer: (FOI-R--3097--SE)
Nyckelord splitter, fragmentering, experiment, modeller
Keywords fragments, fragmentation, experiments, models
Sammanfattning Målet med detta arbete är att i en rapport sammanfatta alla delar av kedjan från stridsdel till verkansbeskrivning. För varje länk i kedjan görs ett försök till sammanställning av dels existerande metoder och dels kunskapsluckor och förslag på framtida arbete. Rapporten behandlar inte frågor kring risk och sårbarhet hos system eller människa. I rapporten behandlas kortfattat skillnaderna mellan förfragmentering, styrd fragmentering och naturlig fragmentering och primära och sekundära splitter. Vidare beskrivs provningsmetoder och modeller för fragmentering, utkastningsvinklar och -hastigheter, luftbromsning och penetration. I ett separat kapitel sammanställs olika standarder och specifikationer rörande splittersimulatorer. En målsättning är att löpande uppdatera denna rapport.
Abstract The aim with this report is to summarise all steps in the process from warhead to lethality model. For each part of the process existing methods and models are described, gaps of knowledge identified and proposals for future work made. The report does not cover the areas of risk and vulnerability of systems and humans. The report briefly describes the difference between natural fragmentation, controlled fragmentation and pre-fragmented warheads and primary and secondary fragments. Further examples of the methodology and modelling of fragmentation, projection angles, velocity, retardation and penetration are described and discussed. In a separate chapter standards and specification regarding fragment simulators are compiled. The aim is to continuously update this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182