Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Insurgency in Balochistan. And why it is of strategic importance.

Insurgency in Balochistan. And why it is of strategic importance. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alexander Atarodi
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-02-02
Rapportnummer: (FOI-R--3110--SE)
Nyckelord Baluchistan, Pakistan, Indien, Iran, Afghanistan, Kina, terrorism, Al Qaida, nationalism, uppror, självständighet
Keywords Balochistan, India, China, Al Qaeda, insurgency, independence
Sammanfattning Trots att Baluchistan är rikt på naturresurser är regionen den fattigaste provinsen i Pakistan. Dålig ekonomisk utveckling samt politisk och social marginalisering har ökat det folkliga missnöjet i Baluchistan. Detta har lett till ökad regional nationalism och krav på både ökad autonomi och ett oberoende Baluchistan. Som en konsekvens av denna utveckling pågår ytterligare ett uppror mot centralregeringen i Islamabad. Det femte och senaste upproret i Baluchistan pågår sedan 2004. I likhet med tidigare uppror har det senaste också mötts av en brutal motreaktion från den pakistanska armén. Syftet med denna studie är att belysa det senaste upproret i Baluchistan. Studiens huvudsakliga slutsats är att Baluchistan inte kommer att bli ett självständigt land. Det beror framför allt på att det finns ett svagt stöd från den pashtunska folkgruppen i provinsen. Pashtunerna utgör en stor del av befolkningen och utan deras stöd minskar sannolikheten för ett självständigt Baluchistan. Det saknas dessutom stöd för självständighet bland länderna i regionen och globala stormakter som USA och Kina. Detta innebär att Baluchistan kommer att fortsätta vara en del av Pakistan, såvida det inte sker en omfattande strategisk förändring i regionen eller en allvarlig inrikespolitisk katastrof i Pakistan som kan destabilisera landet.
Abstract Despite the fact that Balochistan is rich in natural resources, the province is still considered the poorest region in Pakistan. The poor economic, social and political development in Balochistan has increased the sense of grievances among the Baloch people. This had led to increased Baloch nationalism and demands for autonomy or even an independent Balochistan. Consequently Balochistan is witnessing yet another insurgency against the central government in Islamabad. The fifth and current insurgency started in 2004. As with the previous insurgencies, it has also been met by brutal response from the Pakistani Army. The aim of this study is to take a closer look at the most recent insurgency in Balochistan. The main conclusion from the study is that Balochistan will not gain independence from Pakistan. This conclusion is mainly based on the fact that there is limited support for independence among the Pashtun people in the province. They constitute a big part of the population and without their support the likelihood of dependence is weak. There is also limited support to the insurgents from the countries in the region and global powers such as the US. andChina. This means that Balochistan will still remain a province within Pakistan unless there is a major change in the region´s strategic environment or a major internal incident occurs in Pakistan which will destabilize the country.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182