Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ECOWAS Capabilities in Peace and Security. A scoping study of progress and challenges.

ECOWAS Capabilities in Peace and Security. A scoping study of progress and challenges. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Camilla Elowson, Justin MacDermott, ,
Ort: Stockholm
Sidor: 77
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-20
Rapportnummer: (FOI-R--3114--SE)
Nyckelord ECOWAS, Regional Economic Communities (REC), , Standby Force (ESF), African Standby Force (ASF), Afrikanska Fred- och Säkerhetsarkitekturen (APSA), Afrika, Fred- och Säkerhet, Afrikanska Unionen (AU)
Keywords ECOWAS, Regional Economic Communities (REC), ECOWAS Standby Force (ESF), African Standby Force (ASF), African Peace and Security Architecture (APSA), Africa, Peace and Security, African Union (AU)
Sammanfattning Inom ramen för FOI:s Studier i Afrikansk Säkerhet skrivs ett flertal rapporter som syftar till att öka kunskapen om den afrikanska fred- och säkerhetsarkitekturen (APSA). Som del av denna studieserie redogörs i den här rapporten för den regionala organisationen 'Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap' (ECOWAS) strukturer för fred- och säkerhet. Dessutom introduceras de politiska ramverk som styr verksamheten inom fred- och säkerhetsområdet. Analysen fokuserar på hur genomförandet av åtaganden fortskrider. Rapporten undersöker specifikt den pågående utvecklingen, de faktiska prestationer och resultat som uppnåtts, samt de uppgifter som kvarstår att lösa för ECOWAS. Dynamiken mellan organisationens medlemsländer påverkar ECOWAS engagemang i fred- och säkerhetsarbetet, och undersöks därför även i rapporten. Utöver detta ägnas särskilt intresse åt en lägesbedömning för ECOWAS Standby Force samt åt de utmaningar som återstår för upprättandet av denna styrka. Rapporten avslutas med en diskussion om den roll som ECOWAS givare spelar, inklusive möjligheter kring framtida partnerskap inom fred- och säkerhetsområdet med den regionala organisationen.
Abstract As part of the Studies in African Security Team's efforts to enhance the understanding of the African Peace and Security Architecture (APSA), this report outlines Economic Community of Western African States' (ECOWAS) structures for peace and security and achievements in this area. It introduces the policies and frameworks guiding peace and security as well as the progress in implementation in this area. The report focuses on the progress made, track record and challenges ahead for ECOWAS engagement. Some of the inter-state dynamics which affect ECOWAS' commitment to peace and security are reviewed. Specific attention is also given to the current status and challenges ahead for the establishment of the ECOWAS Standby Force. The report closes with a discussion around the role of external donors which support ECOWAS, and explores their potential role in partnerships related to peace and security with the sub-regional body.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182