Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hyperspectral data sets and preliminary data analysis.

Hyperspectral data sets and preliminary data analysis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jörgen Ahlberg, Erik Ringaby, Per-Erik Forssén
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3115--SE)
Nyckelord hyperspektral, infraröd, registrering, bildanalys, fjärranalys
Keywords hyperspectral, infrared, registration, image analysis, remote sensing
Sammanfattning Rapporten beskriver de fyra dataset som samlats in och delats under DUCAS för-försök. Dataseten utgörs av hyperspektrala bilder från fyra olika flygburna sensorer, varav två opererar i visuellt och nära infrarött och två i långvågsinfrarött (termiskt infrarött). Dataseten har genomgått en preliminär analys för att avgöra vilka sensorer som ska användas vid ett större fältförsök 2011, samt vilka signalbehandlingsförmågor som bör utvecklas för att utnyttja data.
Abstract The report described the four data sets that have been collected and shared during the DUCAS Pre-Trials. The data sets consist of hyperspectral imagery from four different airborne sensors, of which two operate in the visual and near infrared and two in the longwave infrared (thermal infrared). A preliminary analysis of the data sets has been performed in order to determine which sensors should be used in the coming major field trial in 2011, and also which signal processing capabilities that should be developed to exploit data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182