Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En förenklad kanal- och länkmodell och dess användning i ett demonstrationsscenario i stadsmiljö.

En förenklad kanal- och länkmodell och dess användning i ett demonstrationsscenario i stadsmiljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karina Fors, Gunnar Eriksson, Sara Linder
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-16
Rapportnummer: (FOI-R--3124--SE)
Nyckelord Kanalmodell, länkmodell, stadsmiljö, scenario
Keywords Channel model, link model, urban environment, scenario
Sammanfattning Arbetet som beskrivs i den här rapporten har genomförts i avsikt att ta fram en förenklad kanal- och länkmodell vilken användes i ett demonstrationsscenario under hösten 2008. Scenariot utspelades i stadsmiljö, med två konkurrerande grupper, och innehöll aktiviteter som underrättelser, spaning och strider bland civilbefolkningen, [1]. Den förenklade kanalmodellen bygger på beräknade kanalparametrar från MIMO-mätningar (Multiple Input Multiple Output) genomförda i stadsmiljö, [2]. Kanalmodellen hanterar effekter från både de storskaliga samt finskaliga fädningsprocesserna. Resultatet från kanalmodellen används sedan för att beräkna den möjliga kapaciteten med SISO-teknik (Single Input Single Output) vilken används i en förenklad länkmodell. Tre olika tekniklösningar för kommunikation jämförs, direktkommunikation, flerhoppsteknik samt kombinationen av teknikerna flerhopp samt MIMO (Multiple Input Multiple Output). Resultatet presenterades genom att upplösningen på mottagen filmsekvens ändrades, eller mottagningen uteblev, beroende på tillgänglig kapacitetsnivå.
Abstract The work described in this report have been done in order to develop a simplified channel and link model to be used in an urban demonstration scenario during autumn 2008. The scenario included activities such as intelligence, reconnaissance and conflict among civilians, [1]. The simplified channel model is based on the estimated channel parameters from MIMO-measurements (Multiple Input Multiple Output) performed in an urban environment, [2]. The channel model handles the effects of both the large- and small-scale fading processes. The results from the model are used to calculate the available capacity for a SISO-system (Single Input Single Output) which is used in a simplified link model. Three different communication techniques were compared, direct communications, multi-hop technique and the combination of both multi-hop and MIMO-technique. The results were presented by showing the received video streams for each technique and the video quality was based on the available capacity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182