Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CAP Assessment Concept - Comprehensive, Adaptive, and Population Centric Assessment for SwAF EBAO.

CAP Assessment Concept - Comprehensive, Adaptive, and Population Centric Assessment for SwAF EBAO. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Robert Erdeniz, Nicolas Espinoza
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-02-18
Rapportnummer: (FOI-R--3125--SE)
Nyckelord EBAO, utvärdering, internationella operationer
Keywords assessment, international operations
Sammanfattning I samband med metod- och konceptutveckling inom ramen för Försvarsmaktens EBAO-koncept har denna underlagsrapport fokuserat på utvärdering. Rapporten skall betraktas som en del av en mer omfattande konceptutveckling där tidigare rapporter och underlag som producerats i FMKE:s regi har legat till grund för utvecklingen av innehållet i denna rapport. Mer arbete krävs innan det finns ett färdigt ramverk för utvärdering av Försvarsmaktens internationella operationer inom ramen för EBAO-konceptet. Det är viktigt att betona att rapporten beskriver delarna i ett koncept och utger sig inte för att vara en färdigarbetad metod. Grunden för utvärderingen av kapacitetsbyggande militära insatser bör baseras på ett principiellt synsätt kring vad som är rätt handlingar och inte på ett regelbaserat synsätt, dvs. att avgörandet av vad som är en rätt handling inte skall baseras på ett förutbestämt och rent mekaniskt handlingsförfarande. Utvärdering av kapacitetsbyggande insatser bör styras av de tre principerna om att vara; allomfattande, adaptiv och befolkningscentrerad (CAP). En slutsats är att detta bör ske med utgångspunkt från ett brett samhällsperspektiv vilket ställer krav på förståelse och identifiering av kritiska samhällssystem som kommer att ha sönderfallit i varierande grad beroende på konflikten. Tanken med detta koncept, som går under benämningen CAP, är att det främst skall användas för kapacitetsbyggande insatser. Arbetet har baserats på litteraturstudier, workshops och nära arbete med FMKE och av dem använda aktörer. Inga försök eller experiment har genomförts på CAP-konceptet, vilket bör vara nästa stora steg för att kunna bearbeta och se om de konceptuella tankarna klarar mötet med den verklighet som Försvarsmakten verkar i. CAP-konceptet erbjuder ett principiellt sätt att nå ett slutmål för Försvarsmakten, nämligen att vara en "enabler" som på längre sikt skall göra sig själv överflödig. Detta tankesätt erbjuder en "exit strategy" som kan baseras på situationen i operationsområdet och som via CAP-konceptet kan härledas till vilka handlingar Försvarsmakten har valt att utföra, vilket är huvudsyftet med utvärdering.Därmed kan CAP-konceptet vara en nyckelkomponent i Försvarsmaktens övergripande EBAO-koncept.
Abstract The CAP assessment concept is essentially captured by the following three shifts in focus: First, a shift in focus from the idea that the aim of military actions should be to achieve predefined remote impacts/effects, to the idea that the aim of military actions should be the adaptive facilitation of continuously developing societal functions. That is, a focus on capacity building. Secondly, a shift in focus from the idea that End-states should be static and predefined, to the idea that End-states should be defined in dynamic collaboration with the recipient population and non-military organizations. Such non-performance based strategically oriented "end -states" will be considered reached when the societal function is self-sufficient (with respect to military involvement) and sustainable. Probing actions in this context consist in performing "trials", where military involvement is incrementally phased out, to determine if a function is, in fact, self-sufficient. Third, a shift in focus from the idea that an assessment should produce efficiency and performance ratios between actions performed and impacts achieved (MoE & MoP), to the idea that an assessment should i) produce efficiency and performance measures of how well the military has fulfilled its role as adaptive facilitator of the developing societal function, as well as ii) indicate when the function/process is self-sufficient and sustainable. These shifts in focus enable an effects-based approach, albeit somewhat indirectly, particularly suitable for smaller military entities such as SwAF. When conducting capacity building operations, SwAF will always be a part of a larger campaign and will have to play its part, or role, in relation to several other actors, both military and non-military. Moreover, since it is unlikely that one conflict will closely resemble the next, at least from the perspective of SwAF, it is difficult to achieve learning from a direct Effects-based approach. It is however possible to learn the role of collaborator and facilitator.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182