Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Riskavståndsberäkningar för 81, 120 och 155 mm spränggranater med SWERISK.

Riskavståndsberäkningar för 81, 120 och 155 mm spränggranater med SWERISK. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Staffan Harling
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-02-07
Rapportnummer: (FOI-R--3133--SE)
Nyckelord Risk, sårbarhet, splitterskador
Keywords Risk, vulnerability, fragment, injury
Sammanfattning I arbetet med utveckling av Skjutreglemente för Artilleri och Granatkastare har man konstaterat att det finns behov av metodik för hantering av riskavstånd i strid. En plan för att skapa en interoperabel och vetenskapligt spårbar metod har tagits fram i samverkan mellan Artilleriregementet och FOI. Som ett led i detta arbete har FOI erhållit genomfört beräkning av riskavstånd för splitter från svensk ammunition mot personal och civila. Arbetet är indelat i två delar:  Beräkning av medelriskavstånd i SWERISK för låga risknivåer. Ingen hänsyn tas till vapenspridningar.  Riskavståndsberäkningar i AVAL för höga risknivåer. Vapenspridningar inkluderas i beräkningarna. Denna rapport behandlar arbetets första del avseende beräkningar i SWERISK. SWERISK är ett Windowsprogram för beräkning av riskavstånd vid röjning av OXA. Programmet är utvecklat på uppdrag av SWEDEC och kan köras på en bärbar dator med Windows XP eller Vista. Kapitel 4 i rapporten beskriver principerna för riskberäkning i SWERISK och sammanfattande tabeller över skaderisken för civila och egen personal vid olika risknivåer. Sammanfattningsvis så har följande beräkningsresultat erhållits för de olika personkategorierna och risknivåerna. De korta riskavstånden gäller risken för död av splitter från 81 mm sgr och de långa risken för lindrig skada av splitter från 155 mm sgr.  Riskavstånd för civila vid risknivån 10-6 : 145 - 900 m  Riskavstånd för civila vid risknivån 0,1 % : 45 - 190 m  Riskavstånd för soldat med personligt skydd vid risknivån 0,1 % : 25 - 125 m Detaljerade utskrifter från SWERISK återfinns i bilaga 1 och 2.
Abstract The report contains a short description of SWERISK, a simple computer program for calculation of risk distances to personel injury due to fragments from a detonating warhead. The program has been used to calculate mean risk distances for both civilians without protection and own troops with personal protection.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182