Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pålitliga plattformar.

Pålitliga plattformar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jacob Löfvenberg, Kristoffer Lundholm
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3136--SE)
Nyckelord IT-säkerhet, säker plattform, trusted platform, TPM
Keywords IT security, trusted platform, TPM
Sammanfattning Mjukvarubaserade plattformar med hög tillförlitlighet har många användningar inom IT-säkerhetsområdet. De kan benämnas med olika namn, men gemensamt för dem är att det på något sätt går att verifiera att mjukvaran inte förändrats sedan den installerats i maskinen. I rapporten definieras och diskuteras begreppet "pålitlig plattform" för denna typ av system. Olika tekniker för att bygga pålitliga plattformar beskrivs och nyttan med sådana plattformar för Försvarsmakten förklaras.
Abstract Software-based platforms with a high level of trustworthiness has many uses in IT security. There are different names for them, but they all have in common that it is possible to verify that the software has not been modified since installed in the machine. In this report the concept "pålitlig plattform" (approximately "trustworthy plat- form" in English) is defined and discussed for this type of system. Different technolo- gies for building trustworthy platforms are described, and the benefit of such platforms for the Swedish Armed Forces is explained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182