Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Databasreplikering i mobila ad hoc-nät

Databasreplikering i mobila ad hoc-nät Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulf Sterner, Anders Hansson, Jan Nilsson, Jimmy Karlsson
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3144--SE)
Nyckelord distribuerade databaser, dataspridning, mobila trådlösa nät, stridsledningstjänst, soldatstatus, videodistribution, positionsdistribution, mellanlagring, aktiv spridning
Keywords distributed database, data dissemination, mobile wireless networks, ad-hoc networks, command and control service, soldier status information, video distribution, positioning distribution, caching, replication
Sammanfattning Många av de tjänster som är väsentliga i ett taktiskt mobilt ad hoc-nätverk kan dra nytta av en distribuerad databasstruktur som effektivt tillgängliggör data. I rapporten undersöks hur data effektivt kan replikeras från en av producentdatabaserna i en sådan struktur till konsumenternas databaser i ett mobilt ad hoc-nät, dvs ett nät där topologin ständigt ändras. Fyra tjänster behandlas; en stridsledningstjänst, en soldatstatustjänst, en videodistributionstjänst och en positionsdistributionstjänst. Dessa klassificeras utifrån deras principiella egenskaper som sedan används för att bedöma vilken av dataspridningsmetoderna som är lämplig. I rapporten jämförs två möjliga dataspridningsmetoder. En baserad på mellanlagring av tidigare efterfrågad data och en baserad på att data aktivt sprids till noder där den ofta är efterfrågad. Vi jämför även med två referensmetoder, en som bygger på att data alltid hämtas hos producenten och en som bygger på att all data sprids till alla. Metoderna jämförs utifrån deras kapacitetsbehov. Vilken av metoderna som fungerar bäst beror på tjänstens egenskaper, men i de flesta fallen bör metoden med mellanlagring användas.
Abstract Many of the services presumed to be vital in a mobile, tactical network can take advantage of a distributed database system with effective data dissemination. Investigated are methods for effective data replication from one of the producer databases in such a database system to the databases of the consumers in a mobile ad hoc network, i.e., a network with constantly changing topology. Four services are treated; a command and control service, a service for soldier status information, a service for video distribution, and a service for positioning distribution. These services are classified according to their principle properties in order to determine which of the data dissemination methods that is suitable. In this report we compare two possible methods for data dissemination. One design utilizes caching of requested data along the transmission path and the other pre-emptively disseminates data to the units where it's in highest demand. Furthermore, we also compare with two reference methods; one where no data is transmitted unless a specific request from a unit has occurred and one with total data dissemination, i.e. all data is relayed to all units. The methods are compared with respect to their capacity demands. The properties of the service determine which of the methods that works best. However, in most cases is the best method the one with caching.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182