Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Failure of low noise amplifier stressed by multiple microwave pulses.

Failure of low noise amplifier stressed by multiple microwave pulses. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Quamar-Ul Wahab, Rolf Johnsson, Magnus Höijer, Lars-Gunnar Huss
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3146--SE)
Nyckelord lågbrusförstärkare, förstörelsenivå, Wunsch-Bell, HPM, EMC
Keywords LNA, HPM, EMC, Wunsch-Bell, electrical overstress, EMP, multiple pulses
Sammanfattning Lågbrusförstärkaren är ofta den första komponenten som utsätts för högeffekt-pulser vid ett HPM-angrepp . Vi redovisar i denna rapport resultat från förstörande prov på ett stort antal lågbrusförstärkare i syfte att utforska sambandet mellan den pulslängd och effekt som krävs för att förstöra komponenten. Speciellt har förhållandet mellan förstörelse på grund av enskilda pulser eller flera pulser studerats. De effektnivåer som krävs för att förstöra denna komponent med korta pulser befanns vara ganska hög jämfört med den maximalt tillåtna ineffekt som anges av tillverkaren. Vi kan också konstatera att den effekt som behövs för destruktion kan sänkas minst ett par dB genom att använda flera pulser för pulseffekter över 40 dBm. Beroendet av signalens medeleffekt undersöktes också genom att testa med pulsade signaler med olika medeleffekter. Detta visade att beroendet av medeleffekten är svagt för pulseffekter över 40 dBm. Denna typ av information kan vara användbar vid utformningen av skydd av system mot hot med pulsad effekt eller, å andra sidan, när man utvecklar HPM-källor.
Abstract that will be hit by high power pulses in case of an electronic attack. Destructive testing on a large number of LNAs has been carried out to investigate their sensitivity to high power microwave signals with varied power and pulse lengths. Especially the relation between destruction by single pulses and destruction by multiple pulses was studied. The power levels required to destroy this device with short pulses was found to be rather high compared to the maximum allowed input power specified by the manufacturer. We can also conclude that the power needed for destruction can be lowered a few dB by using multiple pulses for pulse powers above 40 dBm. The dependency on the signal average power was also explored by testing with pulsed signals with a range of signal average powers. This showed that the dependency, in the number of pulses needed to destroy the device, on average power is weak for pulse power above 40 dBm. This kind of information could be useful when designing protection of microwave front ends against pulsed power threats or, on the other hand, when designing HPM sources.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182