Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Adaptive jammer cancellation for GNSS: Performance simulations for three hexagonal.

Adaptive jammer cancellation for GNSS: Performance simulations for three hexagonal. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Pettersson
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3147--SE)
Nyckelord GNSS, GPS, adaptiv lobformning, störundertryckning, antenner, gruppantenner, arrayer
Keywords GNSS, GPS, adaptive beamforming, jammer cancellation, antennas, arrays
Sammanfattning Denna rapport presenterar simuleringsresultat för adaptiv störundertryckning med olika mottagande gruppantenner för "Global Navigation Satellite Systems" (GNSS). Detta görs genom att analysera resultatet av ett stort antal simulerade, slumpmässigt genererade, scenarier. Resultat för tre olika hexagonala gruppantenner av olika storlek, med elementens strålningsdiagram både av enkel standardtyp och från mättningar, ges. Varje elementkanal inkluderar ett FIR-filter vilket förbättrar störundertryckningens bandbredd. Syftet med studien är att vara till hjälp vid utvärderingen av olika antennstorlekar i allmänhet och de här studerade typerna i synnerhet.
Abstract This report presents results from simulations of adaptive jammer cancellation with different receiver arrays for Global Navigation Satellite Systems (GNSS). This is done by analyzing the performance of many, randomly generated, simulated scenarios. Results for three different hexagonal arrays of different sizes, using element radiation patterns of both simple standard type and from measurements, are given. Each antenna element channel includes a FIR filter to improve cancellation bandwidth. The purpose of this study is to be of help in the assessment of arrays with different sizes in general and the performance of these arrays in particular.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182