Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Automatiserad framtagning av reaktiv fackelfällsekvens.

Automatiserad framtagning av reaktiv fackelfällsekvens. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Marianne Hörberg, Mikael Petersson, Peter Klum, Annelie Tonnvik, Lars Berglund, Gustaf Olsson, Torbjörn Andersson
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-11
Rapportnummer: (FOI-R--3152--SE)
Nyckelord Facklor, fällsekvens, genetiska algoritmer, optimering, ACSL, Matlab
Keywords Flare patterns, genetic algorithms, optimization, ACSL, Matlab
Sammanfattning För att öka effektiviteten och för att förbättra resultaten vid framtagandet av en fackelfällsekvens för IR-facklor har en automatiserad teknik för detta studerats. En studie har genomförts där en fackelfällsekvens har bestämts för en helikopter. Skjutpositionerna för robotarna har valts i en sektor snett bakom helikoptern. Fällsekvensen ska skydda helikoptern mot två olika robotsystem. Problemet är olinjärt och många lokala extrempunkter kan finnas. Ytterligare en svårighet som gör problemet olämpligt för vanliga optimeringstekniker är bristen på en deriverbar modell samt kombinationen av binära, heltals- och kontinuerliga variabler. Metoden som har använts för att ta fram en fackelfällsekvens är en genetisk algoritm och resultaten visar stor potential men också att vissa delar av problemformuleringen och inställningar i lösningsmetoden behöver ytterligare fördjupning.
Abstract Using an automated technique to determine a pattern for IR flares can significantly improve the efficiency and also the overall result. A case study has been performed where a flare sequence has been determined for a helicopter when the threat missile is launched from a sector rear of the helicopter. Two different missiles are used in the computations. The problem is nonlinear and several local extreme points may exist. Another difficulty making the problem not suitable for standard optimization techniques is the lack of a differentiable model and the use of binary and integer variables in combination with continuous variables. The chosen method is a genetic algorithm and the results show some difficulties in need of some more attention, but the results are also very promising.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182