Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationsarenan som begrepp.

Informationsarenan som begrepp. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mikael Wedlin
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-14
Rapportnummer: (FOI-R--3157--SE)
Nyckelord Cyber, CNO, Internet, cyberspace, cyberarena
Sammanfattning I arbetet med PerP 2009 har författaren haft att förhålla sig till begreppet "Arena Cyber". Vi fick med anledning av den, visserligen innovativa, men oerhört vagt definierade nya arenan tillfälle att reflektera något över hur vi beskriver CNO (Computer Network Operations) som område. Den hypotes som framförs i denna rapport är att den arena som vi studerar bör vara Internet. Särskiljande egenskaper för denna arena skulle då vara: - Arenan är sant global utan några tydliga landsgränser. - All förflyttning inom arenan är momentan i jämförelse med andra arenor. Att definiera arenan som Internet gör att det är rimligt att åtminstone kunna skapa kompatibla begreppsapparater vid jämförelser med övriga arenor (sjö, mark, luft samt rymd). Samtidigt är avgränsningen inte så stor som man kan förledas att tro.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182