Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2010 för FoT-området Flygteknik med elektronik och byggsätt.

Årsrapport 2010 för FoT-området Flygteknik med elektronik och byggsätt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björn Palmberg
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-02
Rapportnummer: (FOI-R--3161--SE)
Nyckelord Koncept, aerodynamik, höglyftsegenskaper, strömningsberäkningar, aeroelasticitet, buller, avgasemissioner, strukturmekanik, kompositstruktur, signaturanpassningsteknik, flygmekanik
Keywords Concept, aerodynamics, high-lift aeronautics, computational fluid dynamics, aero-elasticity, noise, emissions, structural mechanics, composite structures, low observables technology, flight mechanics
Sammanfattning Verksamheten inom FoT-området flygteknik med elektronik och byggsätt har under år 2010 bedrivits i 2 huvudprojekt vilka i sin tur innehåller totalt 31 delprojekt som utgör internationella samarbeten och 4 delprojekt som utgör nationella samarbeten. Några av de internationella samarbetena avser europeiska nätverk, detta gäller speciellt inom området flygets miljöeffekter. Tyngdpunkten i verksamheten ligger inom aerodynamiska strömningsberäkningar, konceptstudier, optimering, styrlagsvalidering samt strukturteknik.
Abstract During the year 2010 the research- and technology activities concerning aeronautics have been carried out within 2 main projects which contain 31 sub-projects which are international collaborations and 4 sub-projects involving national collaborations. Some of the international collaborations are participation in European networks, particularly regarding aeronautical environmental aspects . The main technical activities are within computational aerodynamics, concept studies, optimizing, guidance control validation and computational mechanics.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182