Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2010 avseende Försvarsmaktens koncernuppdrag inom forskningsområdet Metod- och utredningsstöd.

Årsrapport 2010 avseende Försvarsmaktens koncernuppdrag inom forskningsområdet Metod- och utredningsstöd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Almen
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-07
Rapportnummer: (FOI-R--3163--SE)
Nyckelord Metoder, utredningar, värdering, perspektivstudie, beslutsunderlag, studier, modeller, operationsanalys, OA
Keywords Methods, analysis, assessment, evaluation, long term planning, decision support, studies, models, operational research, operational analysis, OA, OR
Sammanfattning I föreliggande rapport redovisar FOI de verksamheter under 2010 inom forskningsområdet "Metod- och utredningsstöd", vilka hänför sig till Försvarsmaktens beställning av "Direkt OA-stöd och OAM" och "FOI stöd till PerP 2010 - FoRMA". Det Direkta OA-stödet bedrivs av operationsanalysgrupper placerade i HKV. Projektet "FOI stöd till PerP 2010-FoRMA" liksom verksamheterna inom "OAM" (OAmetoder) genomförs på FOI.
Abstract This report summarises FOI's 2010 activities within the research area "Support to Assessment, Evaluation and Analysis", which are linked to the two Swedish Armed Forces taskings (to FOI) covering "Direct OA Support and OA Methods" and "FOI support to Long Term Planning 2010- FoRMA". The former task is carried out using Operational Analysis groups placed within the Swedish Armed Foces HQ, and the latter tasks including "OAR Methods" (OAM) are carried out using project teams based at FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182