Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2010 för FoT-området Sensorer och signaturanpassning.

Årsrapport 2010 för FoT-området Sensorer och signaturanpassning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Bohman
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-09
Rapportnummer: (FOI-R--3165--SE)
Nyckelord Sensorer, spaning, optronik, radar, ladar, sensornära signalbehandling, sensordatafusion, signaturanalys, signaturmaterial, multifunktion, multispektral, rymd
Keywords Sensors, surveillance, optronic sensors, radar, ladar, signal processing, sensor data fusion, signature analysis, signature materials, multifunctional, multispectral, space
Sammanfattning I rapporten sammanfattas översiktligt FOI:s forskning inom FoT-uppdragen från Försvarsmakten under 2010 inom forskningsområdet Sensorer och signaturanpassning. Området omfattar sensorsystem (optik, radar, multifunktionssensorer, samverkande sensorer), signalbehandling, sensordatafusion samt signaturanpassningsteknik. Vidare ingår bevakning av rymdområdet. Forskningen genomförs i hög grad i internationell samverkan. Rapporten ger också en översikt av nationell och internationell forskning och utveckling inom FoT-området.
Abstract This report summarizes FOI´s research for the Swedish Armed Forces during 2010 on Sensors and Low Observables Technology. The research comprises sensor systems (optronics, radars, multifunctional sensors, combined sensors), signal processing, sensor data fusion and low observables technology. Space services are also included. The research is to a large extent performed in international collaboration. The report also includes an actual review of national and international R&D in the area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182