Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mixed reality transfer etapp 2 försvarsrelaterad medicin- Metod och utvärdering av Mixed Reality som tekniskt stöd för mobil intensivvårdsplattform.

Mixed reality transfer etapp 2 försvarsrelaterad medicin- Metod och utvärdering av Mixed Reality som tekniskt stöd för mobil intensivvårdsplattform. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Susanna Nilsson, Per-Anders Oskarsson
Ort: Linköping
Sidor: 67
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-16
Rapportnummer: (FOI-R--3169--SE)
Nyckelord Mixed Reality, Tekniskt stöd, Förstärkt verklighet, Instruktioner, LSTAT, Försvarsrelaterad medicin
Sammanfattning FMV-projektet "Ökad omvärldsuppfattning med stöd av MR" ligger inom MS923 Forsknings- och Teknologitransfer och har som fokusområde att pröva och utveckla olika Mixed Reality koncept, som stöd för genomförande av FM-uppdrag, vars karaktär har en hög informationstäthet i kombination med tidskritiska situationer. Projektet är uppdelat i flera etapper, varav etapp 1 genomfördes under 2008 med rapportering 2009. Etapp 1 innehöll sammanlagt fyra parallella spår som prövade olika MR koncept: MSI och ledning; Logistik Utbildning och Distans; Fordon; samt Försvarsmedicin. Etapp 2 av projektet är en fortsättning av Försvarsmedicinspåret och den här rapporten innehåller en beskrivning och resultatrapportering av spåret Försvarsmedicin. Syftet med Försvarsmedicin etapp 2 är att, utifrån resultaten från etapp 1, i samverkan med FoT försvarsrelaterad medicin utveckla, pröva och utvärdera MR-koncept applicerat på LSTAT (Life Support for Trauma and Transport) på TRL (Technology Readiness Level) nivå 5 eller högre. Det här dokumentet innehåller en beskrivning och resultatredovisning av användarstudien i delprojektet "Försvarsmedicin etapp 2: Metod och utvärdering" avseende utvärdering av Mixed Reality som stöd för start och hantering av en mobil intensivvårdsplattform (LSTAT). I rapporten ingår bakgrundsbeskrivning, syfte och frågeställningar för projektet, beskrivning av den metod som används i projektet, samt beskrivning av de i projektet ingående delstudierna. Slutligen presenteras resultaten, diskussion av dessa samt slutsatser. Enkäter och annat ingående datainsamlingsmaterial finns i bilagor till rapporten. Studien i etapp 2 visar att MR-systemet i dagsläget är tillräckligt väl utvecklat för att kunna användas för utbildning i relevanta miljöer. De brister som finns är främst relaterade till den hårdvara som idag finns tillgänglig på den civila marknaden (displayer), och trots dessa brister är deltagarna i studien väldigt positiva till användning av MR.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182