Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Baltic Approach: A next step? Prospects for an Arms Control Regime for Sub-strategic Nuclear Weapons in Europe.

The Baltic Approach: A next step? Prospects for an Arms Control Regime for Sub-strategic Nuclear Weapons in Europe. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Lindvall, John Rydqvist, Fredrik Westerlund, Mike Winnerstig
Ort: Stockholm
Sidor: 75
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-30
Rapportnummer: (FOI-R--3175--SE)
Nyckelord Substrategiska kärnvapen; taktiska kärnvapen; rustningskontroll; nedrustning;, regimtyper; Ryssland; USA; NATO; Kina; Östersjöområdet
Keywords Sub-strategic nuclear weapons, tactical nuclear weapons, arms control regime, disarmament, regime type, Russia, USA, NATO, China, the Baltic region
Sammanfattning Denna säkerhetspolitiska studie behandlar frågan om de substrategiska (taktiska) kärnvapnen i norra Europa och förutsättningarna för att konstruera en rustnings-kontrollregim för dessa, som skulle kunna leda till att hela vapenkategorin avskaffades. Förutom en konceptuell diskussion om såväl vapenkategorin som olika regimtyper som skulle kunna appliceras på den, omfattar studien också en analys av de ryska, amerikanska, övriga europeiska NATO-medlemmarnas samt de kinesiska synsätten på problematiken rörande substrategiska kärnvapen. Avslutningsvis skisserar studien en möjlig rustningskontroll- och nedrustnings-regim för substrategiska kärnvapnen med fokus på Östersjöområdet.
Abstract This study addresses, from a security policy perspective, the issue of sub-strategic nuclear weapons (SSNW) in northern Europe and the conditions for constructing an arms control regime for SSNWs. Such a regime could eventually lead to the removal of this category of weapons from northern Europe. In addition to a conceptual discussion of the weapons category and the different types of arms control regime that could be applied to it, the study includes analyses of Russian, US, European NATO member states' and Chinese perspectives on SSNW issues. Finally the study outlines a possible regime for arms control and disarmament for SSNWs that focuses on the Baltic Sea area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182