Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flexibla vapen- och skyddssystem - Sammanfattande slutrapport för åren 2008-2010.

Flexibla vapen- och skyddssystem - Sammanfattande slutrapport för åren 2008-2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Alvå, Per Brämming, Peter Strömbäck
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-04-20
Rapportnummer: (FOI-R--3181--SE)
Nyckelord Systemvärdering, styrda vapen, granatkastarammunition, skyddssystem, , systemsimulering
Keywords Weapon system evaluation, guided weapons, precision-guided mortar munitions, active protection systems, system simulations.
Sammanfattning Förmågan att värdera vapensystem är av stor betydelse för Försvarsmakten. Systemvärderingen skall kunna ge underlag till nuvarande och framtida materielanskaffning, till hotutvärdering, för utveckling av skyddssystem och för taktisk värdering. Värderingsverksamheten, som spänner över flera teknikområden, har byggt upp metoder och verktyg för att kunna föra upp teknisk kunskap inom FOI om olika delkomponenter på en högre systemnivå. Projektet har därför utgjort en viktig länk mellan övriga FoT-projekt, Försvarsmakten och FMV. Denna rapport är en sammanfattning av verksamheten inom projektet Flexibla vapen- och skyddssystem, där syftet är att redovisa viktiga aktiviteter, hur resultat från projektet har kommit Försvarsmakten till nytta vad som avses studeras vidare i närtid.
Abstract Weapon system assessment is an important capability for the Swedish Armed Forces. The aim of this capability is to provide input for acquisition, threat evaluation, development of protection systems and for tactical evaluation. Weapon system assessment covers several technical domains and has developed methods and several tools and methods have been developed to bring technical knowledge up to a higher system level. The project has in this role been an important link between other projects at FOI, the Swedish Armed Forces and the Swedish Defence Material Administration (FMV). This report is a summary of the project "Flexibla vapen- och skyddssystem", with the purpose of providing a summary of covered activities, how results from the project is beneficial for the Swedish Armed Forces and what will be studied in a near future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182