Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vårt försvar revisited.

Vårt försvar revisited. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Foghelin
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-04-28
Rapportnummer: (FOI-R--3183--SE)
Nyckelord Förbandsvärdering, försvarsmaktsstruktur, försvarsmaktsuppgifter, kostnadsuppskattningar, materialanskaffning, omvärldsanalyser, osäkerheter, perspektivstudier
Keywords Cost estimates, perspectives studies, procurement process, uncertainties
Sammanfattning Rapporten inleds med en kort historisk bakgrund rörande Försvarsmaktens utveckling under de senaste fyrtio åren. Skälet till detta är att stora organisationers handlingsmöjligheter för framtiden är beroende av deras historia. Rapporten innehåller sedan såväl metod- och saksynpunkter av betydelse för utformningen av vårt försvar. Metodsynpunkterna är, bedömer jag, mer "mainstream" FOI än saksynpunkterna som mer är författarens egna. Metodfrågor som tas upp är följande: kostnadsbedömningar, värdet av förbandsvärderingar, planering under osäkerhet, osäkerheters hanterande i organisationer, perspektivstudier, omvärldsanalyser och materialanskaffning. På saksidan tas frågor upp som EU och NATO, hot mot Europa, den svenska försvarsmaktens uppgifter och den svenska försvarsmaktsstrukturen.
Abstract The Swedish Armed Forces have for the last twenty years changed a great deal. During the Cold War Sweden was non-aligned aiming at neutrality in case of war in the region. Characteristics of the Swedish Armed Forces during the Cold War were a total defence, a compulsory conscript system and an ambitious indigenous defence industry. After the Cold War Sweden has changed its defence towards greater similarities to other small-medium sized European states, though still non-aligned. The transformation has not advanced smoothly. Much remains to be done. The report deals with both methods for the future transformation and factual matters. Examples concerning methods: cost estimates, uncertainties, perspective studies, scenarios and procurements processes. Examples concerning subject matters: future tasks for the Swedish defence, personnel, materiel and defence structure for the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182