Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida ledningscentraler - delrapport 1, omvärldsanalys. Vetenskapliga bidrag under perioden 2005-2011.

Framtida ledningscentraler - delrapport 1, omvärldsanalys. Vetenskapliga bidrag under perioden 2005-2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jiri Trnka, Mats Persson, Pontus Hörling, Staffan Nählinder, Henrik Artman
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-04-18
Rapportnummer: (FOI-R--3184--SE)
Nyckelord Omvärldsanalys, litteraturstudie, ledningscentraler
Keywords Review of contemporary research, literature survey, command and control systems centres
Sammanfattning Denna rapport är en omvärldsanalys av forskning kring ledningscentraler. Syftet med rapporten är att kartlägga och analysera vetenskapliga bidrag inom området publicerade under åren 2005-2011. Rapporten sammanställer information om de viktigaste tidskriftsartiklarna inom området som fokuserar på ledningscentraler i stort; såväl militära ledningscentraler, krishantering, trafikledning för flyg och järnväg, samt processkontroll (såsom kärnkraftverk). Rapporten beaktar ävenartiklar inom de olika forskningsområden som är särskilt centrala för ledningscentraler, exempelvis situationsmedvetenhet, teamarbete, distribuerat beslutsfattande, datorstött arbete, informationsfusion och ledningsstödsystem. Rapporten sammanfattar den allmänna utvecklingen inom området, samt identifierar aktuella trender inom forskningen. Rapporten innehåller även en sammanställning av sammanfattningar (abstracts) av de refererade tidskriftsartiklarna.
Abstract This report is a review of contemporary research on command and control centers. The aim of the report is to map and analyze scientific contributions in the domain published in the period 2005-2011. The report reviews the most important journal articles in the domain focusing on command and control centres, including the military domain, emergency and crisis management, traffic control for air and railway transport systems, as well as process control (for instance nuclear power plants). The report also focuses on the different research areas that are central to command and control centres such as situation awareness, teamwork, distributed decision making, computer supported collaborative work, and decision-support systems. The report summarizes the development in the domain, as well as identifies current research trends. The report also contains a compilation of abstracts from the referred journal articles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182