Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A Generic Model of Aircraft Dynamics.

A Generic Model of Aircraft Dynamics. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: John Robinson
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-05-24
Rapportnummer: (FOI-R--3185--SE)
Nyckelord Flygmekanik, Flygplansmodell
Keywords Flight mechanics, Flight dynamics, Aircraft model
Sammanfattning Rapporten beskriver en generisk flygplansmodell som baseras på en förenkling av den fulla stelkroppsdynamiken som oftast används vid realistiska simuleringar. Modellen är tillämpbar både för pilotstyrda simuleringar och modellering av autonomt beteende i de fall då det finns en planeringsfunktion eller beteendegenerator tillgänglig. För de senare typerna av tillämpningar finns det inkluderat i modellen en enkel autopilot som klarar att följa commandon för hastighetsvektorn. Speciell vikt har lagts vid att synliggöra de olika antaganden som använts vid framtagandet av modellen. Detta gör det lätt att anpassa modellen till andra tillämpningar, såsom "bant-to-turn"-opererade missiler och flygplan med ickestandard konfiguration.
Abstract This report describes a generic aircraft model which is based on a simplification of the full rigid body equations of motion most often used for realistic simulations. The model is applicable to piloted simulations as well as modeling of autonomous behavior of aircraft when there is a path planner och behavior generator present. For the latter types of applications a simple velocity vector following autopilot is included in the model . Particular emphasis has been put on making visible the various assumptions used when obtaining the model. This makes it easy to adapt the model to other applications, such as bank-to-turn operated missiles and aircraft with nonstandard configurations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182