Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ansatser till förmågebaserad planering.

Ansatser till förmågebaserad planering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna-Lena Berg, Niklas Hallberg
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-05-23
Rapportnummer: (FOI-R--3193--SE)
Nyckelord Förmågebaserad planering, Canadian Defence Planning Process, Nato Defence Planning Process
Keywords Capability Based Planning, Canadian Defence Planning Process, Nato Defence Planning Process
Sammanfattning Internationellt har allt fler försvarsmakter börjat tillämpa det som kallas för förmågebaserad planering (eng. Capability Based Planning). Även om det finns gemensamma principer ser dock tillämpningen olika ut mellan olika nationer och organisationer. Rapporten syftar till att ge en inblick i företeelsen förmågebaserad planering genom att först beskriva Capability Based Planning och därefter visa på två konkretiseringar av en förmågebaserad planering i form av den kanadensiska försvarsmaktens ansats samt Nato Defence Planning Process (NDPP).
Abstract International, an increasing number of armed forces apply what is called Capability Based Planning. However, there is no common strategy for Capability Based Planning, nations and organizations make of there variety, although there are common principles. The report aims to provide insight into the phenomenon Capability Based Planning by first describing Capability-based Planning and then two specific concretizations of capability-based planning in the form of the Canadian Armed Forces approach and NATO Defence Planning Process (NDPP).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182