Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Methodology aiming at design and synthesis of potential reactivators for nerve agent inhibited acetylcholinesteras.

Methodology aiming at design and synthesis of potential reactivators for nerve agent inhibited acetylcholinesteras. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ida Eklind, Susanne Johansson, Gustav Andersson, Sandra Lindberg, Anna Karin Tunemalm
Ort: Umeå
Sidor: 59
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-09-21
Rapportnummer: (FOI-R--3194--SE)
Nyckelord AChE, nervgas, kemiska stridsmedel, reaktivatorer, medicinska, motmedel, oximer, hydroxamsyror, pKa
Keywords AChE, reactovators, oximes, medical chemical, countermeasures, nerve agents, CWA, molecular modelling, organic, synthesis, hydroxamic acids, pKa
Sammanfattning I denna rapport redovisas ett delarbete inom projektet Kemiska toxiska ämnen vid FOI CBRN skydd och säkerhet. Arbetet har bedrivits under 2010 till och med mars 2011. Målet har varit att ta fram generell syntes och beräkningskemisk metodik. Dels mikroskalig syntes av biologiskt aktiva ämnen innehållande en nukleofil del, här med fokus på reaktivatorer för nervgas, samt ta fram en väl fungerande in beräkningskemisk in silico modell för molekyl modellering av enzymet AChE, nervgasers biologiska målprotein. Vi har syntetiserat ett flertal nya reaktivatorkandidater för nervgasinhiberat enzym samt studerat dessa genom så kallad dockning för att beräkningskemiskt stödja designen av nya reaktivatorstrukturer. Den kemiska struktur som dessa syntetiserade föreningar är baserad på är kemiska strukturen av en kommersiellt tillgänglig substans från ett 17 000 enheter stort substansbibliotek (Umeå Universitet). Denna substans var en av flera så kallade hits från en HTS som screenade efter substanser med förmåga att inhibera AChE. Denna HTS utfördes av Fredrik Ekström, FOI, 2009. Denna rapport har fokuserat på substanser utgående från HTS hit nummer 1, som hade bäst förmåga att inhibera AChE. Inom detta projekt har ytterligare en reaktivatorapproach parallellet med detta arbete skett utgående från en HTS hit med en annan kemisk struktur. Den analog som syntetiserats utgående från denna hit har, till skillnad från de ovanstående, visat sig ha god förmåga att inhibera AChE och uppvisar även potential att reaktivare både sarin och tabuninhiberat AChE. Positivt överraskande har varit att den har bäst effekt mot tabun, den nervgas som dagens reaktiverande motmedel har svårast att avgifta
Abstract The work presented in this report have been a subtask of the project Kemiska toxiska ämnen (Chemical Toxic Compounds) at FOI CBRN Defense and Security. The research has been accomplished during 2010 until March 2011. The aim have been method development regarding both synthetic procedures for biological active nucleophiles, with focus on nerve agent reactivator candidates, as well as developing relevant in silico molecular models for the nerve agent target protein acetylcholinesterase (AChE). We have synthesised several new compounds intended to serve as reactivators (medical antidotes) of nerve agent inhibited AChE. The structures of the target molecules presented in this report are based on a commercially available synthetic compound (HIT#1) that was one of the resulting hits in a HTS (High Throughput Screen) of a compound library from Umeå University, a screening made in 2009 by Fredrik Ekström (FOI). This report has focused on the synthesis and molecular studies of compounds based on the best HTS hit (HIT#1). Within the project we have also synthesised a reactivating analogue of another hit from the HTS that also showed excellent affinity towards AChE. This analouge have, unlike the analogues of the first hit, shown to both inhibit and reactivate sarin and tabun inhibited AChE, significantly better than the candidates presented here. This work will be reported later on.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182