Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

QATEP: Quick Access Target Eye Pointer - Förstudierapport.

QATEP: Quick Access Target Eye Pointer -  Förstudierapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Stephen OConnell, Bosse Rydbeck, Martin Castor, Jerry Pousette, Björn Englund, Martin Gejke, Martin Krantz
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-05-31
Rapportnummer: (FOI-R--3198--SE)
Nyckelord QATEP, ögonrörelser, sensorer, luftstrid, målutpekning, JAS 39 Gripen, HMD
Keywords QATEP, eye tracking, sensors, air combat, target designation, JAS 39 Gripen, HMD
Sammanfattning QATEP (Quick Access Target Eye Pointer) är ett projekt inom NFFP 5 programmet (Nationellt Flygforskningsprogram), finansierat via VINNOVA (dnr 2009-01358). Inom QATEP-projektet utvecklar och utvärderar FOI med underleverantör MILSO, samt Smart Eye, det så kallade QATEP-konceptet. QATEP- konceptet bygger på de senaste årens tekniska landvinningar inom ögonrörelsemätning. Avsikten är att se hur den innovativa QATEP-lösningen kan användas för målutpekning i flygplan. Föreliggande rapport beskriver den förstudie som genomförts inom projektet där grundläggande förutsättningar vad gäller tekniska prestanda och hinder analyserats. Rapporten innehåller bl.a. en teknisk redogörelse för mätprestanda under de tester som genomförts i FLSC (Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter) vid FOI. Rapporten beskriver också kortfattat den mobila demonstrator som projektet utvecklat, samt den kommande utvärderingen av systemet vid FLSC. Slutligen berörs framtida möjlig teknikutveckling som skulle kunna underlätta en skarp systeminstallation.
Abstract QATEP (Quick Access Target Eye Pointer) is a project within the Swedish National Program for Aviation Research (Nationellt Flygforskningsprogram, NFFP), funded by VINNOVA (ref no 2009-01358). Within the QATEP project, the Swedish Defence Research Agency (FOI) develops and evaluates, together with subcontractor MILSO and partner Smart Eye, the QATEP concept. This concept is based on the recent years' significant development progress made in the field of eye tracking. The purpose is to examine how the innovative QATEP solution can be used for target designation in fighter aircraft. The present report describes the completed pilot study, in which fundamental requirements regarding system performance and limitations have been analyzed. The report contains a technical description of tracking performance studies that have been performed at the Swedish Air Force Combat Simulation Center (FLSC). In addition, the report briefly describes the portable QATEP system demonstrator which has been developed within the project, and also describes the upcoming evaluation of the concept. Finally, some possible future technical development paths that may facilitate installation in actual aircraft are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182