Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nyckeltal för tillämpningen av Materielförsörjningsstrategin.

Nyckeltal för tillämpningen av Materielförsörjningsstrategin. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulf Jonsson, Janne Åkerström
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-07-04
Rapportnummer: (FOI-R--3205--SE)
Nyckelord Nyckeltal, MFS, Materielförsörjning, Materielplan, strategi, uppföljning
Keywords Key performance indicators, KPI, strategy, Swedish materiel strategy
Sammanfattning 2007 antogs Försvarsmaktens strategi för materielförsörjning. FOI har under perioden januari till april 2011genomfört en utvärderingen av tillämpningen av materielförsörjningsstrategin och tagit fram förslag på förbättrad tillämpning. En del av uppdraget var att genomföra nyckeltalsanalys för undersökta mätbara effekter av strategin. Den delstudien presenteras i föreliggande rapport. Rapporten föreslår ett antal nyckeltal utformade för att mäta om införandet av MFS fått genomslag i Försvarsmaktens genomförda och planerade materialanskaffningar. Värdet på de föreslagna nyckeltalen beräknas med data från tre olika materielplaner. I rapporten analyseras också om de framräknade värdena kan sägas påvisa ett beteende som är förenligt med MFS, samt om detta kan sägas vara en direkt effekt av MFS införande.
Abstract In 2008 a new strategy (MFS) for the acquisition, sustainment, development and discontinuation of defence materiel in the Swedish armed forces was adopted. FOI was commissioned to evaluate to what degree the MFS is realized and to suggest how implementation can be improved. Part of the evaluation was to examine potential quantitative measures that could indicate that the strategy has been realized. This report presents the results of the quantitative part of the evaluation. In this report a number of key performance indicators are suggested for the evaluation of the adaptation of the strategy. The proposed KPI:s values are calculated. We also analyze whether the calculated values indicate behaviour consistent with the strategy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182