Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IR&EO measurements facilities v 11-1

IR&EO measurements facilities v 11-1 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Thomas Svensson, A Sargsyan, Roland Lindell, Jörgen Ahlberg, David Bergström, Stefan Björkert, Staffan Cronström, Tomas Hallberg
Ort: Linköping
Sidor: 117
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-06-27
Rapportnummer: (FOI-R--3211--SE)
Nyckelord mätutrustning, IR, EO, kalibrering, mjukvara, multispektral, hyperspektral, sensorprestanda, strålningsreferenser
Keywords measurement equipment, IR, EO, calibration, software, multispectral, hyperspectral, sensor performance, radiation sources
Sammanfattning Denna rapport ger en överblick av experimentella resurser inom IR/EO-området. Instrumentbeskrivningar är oftast inkluderade i mätrapporter. Dock innehåller sällan en enskild rapport all relevant information om en sensor. Dessutom kan informationen delvis vara inaktuell på grund av uppgradering av instrument och mjukvaror. Syftet med rapporten har varit att samla ihop all relevant information om regelbundet använda eller nyanskaffade resurser i syfte att ha ett enda dokument som referenskälla. Målet är att i framtiden göra regelbundna uppdateringar av innehållet.
Abstract This report presents an overview of IR/EO facilities engaged in experimental activities. Descriptions of equipment are often included in measurement reports. However, a single report does not always include all the relevant information about a sensor. In addition, the information may not be fully up to date due to upgrading of the equipment and software. The purpose of the report has been to gather all useful information about regularly used, or newly purchased IR/EO facilities and to provide a document that can be used as a reference source containing all related information. The aim is to keep the information up to date by regularly revising the document.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182