Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Characterisation of RB74 Sidewinder.

Characterisation of RB74 Sidewinder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Marita Wanhatalo, Åke Pettersson
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-08-16
Rapportnummer: (FOI-R--3231--SE)
Nyckelord RB74 Sidewinder, karaktärisering, mekaniska egenskaper, brinnhastighet
Keywords RB74 Sidewinder, characterization, mechanical properties, burn rate
Sammanfattning Syftet med detta arbete är att för Exovas räkning karaktärisera krut från motorer av typen RB74 Sidewinder. Fem motorer har karaktäriserats med avseende på mekaniska egenskaper och brinnhastighet. Krutet i en av motorerna innehöll ett CTPB-baserat bindemedel medan de övriga fyra innehöll ett HTPB-bindemedel. Färdiga provstavar i form av hundben och stavar levererades av Exova inför testningen. De mekaniska egenskaperna analyserades genom dragprovning vid tre temperaturer, -57°C, -22°C och 77°C. En större spridning i resultaten kunde ses vid mätningar vid -57°C, jämfört med analyserna vid -22°C och 77°C. Brinnhastigheten bestämdes vid tre olika temperaturer, -40°C, 21°C and 77°C, och två olika tryck, 6 and 8 MPa. Proverna från det CTPB-baserade krutet, motor 10-21-13700 (FOI batch FP11010), brann utan några som helst problem vid alla tre temperaturer. Vid mätningar vid -40°C på de HTPB-baserade kruten slutade staven att brinna under mätningen för flertalet prover. Detta var särskilt tydligt för motor 10-30-20546 (FOI batch 11006), där inget av proverna vid -40°C brann igenom hela staven.
Abstract The scope of this work has been to characterize the propellant in RB74 Sidewinder rocket motors. The tensile strength and burn rate of five motors have been measured. The specimens were prepared by Exova and delivered to FOI prior to testing. The propellant in one of the tested motors contained a CTPB-based binder while the other four were based on an HTPB-based binder. The mechanical properties were analysed by tensile testing at three different temperatures, -57°C, -22°C and 77°C. There were larger variations in the results from the -57°C measurements compared to the results from the other temperatures. The burn rate was measured at three temperatures, -40°C, 21°C and 77°C, and two pressures, 6 and 8 MPa. The CTPB-based propellant, motor 10-21-13700 (FOI batch FP11010), burned without problems at all three temperatures. When measuring at -40°C on samples from the motors based on HTPB-based propellant, some samples stopped burning during the experiment. For motor 10-30-20546 (FOI batch 11006), this phenomenon could be seen for all the samples analysed at -40°C.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182