Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comprehensive Approach i brittiska stabiliseringsinsatser.

Comprehensive Approach i brittiska stabiliseringsinsatser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Angelica Olsson, Cecilia Hull Wiklund
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-09-02
Rapportnummer: (FOI-R--3239--SE)
Nyckelord Storbritannien, Comprehensive Approach, Stabilisering
Keywords United Kingdom, Comprehensive Approach, Whole-of-Government Approach, Stabilisation Operations
Sammanfattning Storbritannien anses vara ett av de länder där utveckling och implementering av Comprehensive Approach inom nationella myndighetsstrukturer har kommit längst. Denna rapport kartlägger utvecklingen av Comprehensive Approach inom Storbritannien sedan 2001, särskilt i förhållande till brittiska stabiliseringsinsatser, och studerar hur utvecklingen har påverkat brittisk förmåga till att genomföra multifunktionella insatser. Rapporten presenterar förändringar inom interdepartementala relationer, etablerandet av nya funktioner (såsom Stabilisation Unit och Military Stabilisation Support Group) och förändrade strukturer i insatsområden samt för ett resonemang av hur dessa påverkat militär och multifunktionell ledning. Rapportens slutsats är att utvecklingen av brittisk Comprehensive Approach har stärkt Storbritanniens förmåga att genomföra multifunktionella insatser och har lett till avsevärda förbättringar genom hela ledningsprocessen - från analys och planering till genomförande och utvärdering - även om detta arbete är fortsatt pågående. För Sverige, som också har en uttalat hög ambition avseende Comprehensive Approach, finns det därmed en rad erfarenheter och lärdomar att hämta från Storbritannien. Denna rapport lyfter fram några av dessa erfarenheter så att de kan komma svenska Försvarsmakten och andra berörda aktörer till nytta.
Abstract The UK is widely regarded as one of the countries in which the Comprehensive Approach-concept has been the most thoroughly implemented at governmental level. This report maps the development of the Comprehensive Approach within the UK since 2001, in particular in relation to British stabilisation operations, and explores the effect of this development on British ability to conduct multifunctional operations. The report presents changes made at the interdepartmental level of government, the establishment of new functions such as the Stabilisation Unit and the Military Stabilisation Support Group, and the structural changes made to the British operation in Helmand, Afghanistan. The report assesses that the development of the Comprehensive Approach in the UK has strengthened British ability to carry out multifunctional operations and has resulted in significant improvements throughout the entire command and control process - from analysis and planning to execution and monitoring and evaluation - even though this is still a work in progress. Several lessons can be made related to how to promote the development of a Comprehensive Approach by studying the UK experience. This report is intended to contribute to such learning.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182