Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

BatchMan 2.0 Reference Manual

BatchMan 2.0 Reference Manual Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattias Verona
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-04
Rapportnummer: (FOI-R--3247--SE)
Nyckelord Simulering, modellering, Telekrigvärdering, Robotar, Mängdsimuleringar, LKZ.
Keywords Simulation, Modelling, Electronic Warfare Assessment, Missiles, Batch Simulations
Sammanfattning Rapporten är en referensmanual för version 2.0 av mjukvaran BatchMan. Den beskriver funktionaliteten hos BatchMan, hur applikationen skall användas och installeras. BatchMan har skapats för att utföra mängdsimuleringar av en simuleringsmodell. BatchMan har utvecklats för att förenkla mängdsimuleringar av de simulerings-modeller, i form av rena mjukvarumodeller och s.k. Hardware-in-the-loopmodeller, som utvecklas vid avdelningen för informationssystem vid FOI. Version 2.0 av BatchMan kan användas med simuleringsmodeller utvecklade i valfritt simuleringsspråk som implementerar gränssnitt, i en Windows DLL, med de exporterade funktioner som krävs av BatchMan. BatchMan har testats med simuleringsmodeller utvecklade i Matlab Simulink och ACSL. Simuleringsresultat kan sparas i antingen textfilsformat eller i en MySQL databas. De största förändringarna sedan den senaste BatchMan-rapporten inkluderar: Ny databasstruktur för snabbare kommunikation mot databastabeller. Möjlighet att köra om simuleringar baserat på resultat. Möjlighet att exekvera en extern bat-fil innan simuleringsstart. Möjlighet att läsa startparametervärden från fil. Möjlighet att spara valda startparametervärden till fil. Möjlighet att köra simuleringsmodeller utvecklade i andra simuleringsspråk än ACSL, t.ex. Matlab Simulink. Förbättrat användargränssnitt. Möjligheten att köra BatchMan distribuerat över ett nätverk har tagits bort. Parallellexekvering över multipla processer kommer alltid att köras lokalt. Databasen kan dock fortfarande installeras på en nätverksserver. Arbetet har utförts inom FoT-projekt Teknisk hotsystemvärdering.
Abstract The report is a reference manual for the software BatchMan Version 2.0. It describes the functionality of the software, how it is used and how it is installed. BatchMan is designed to execute multiple simulations with a simulation model. It was created to run batch simulations of simulation models created by the department Information systems at FOI, including both software models and hardware-in-the-loop-models. Version 2.0 of BatchMan can be used with any simulation model implemented with an external interface, implemented as a Windows DLL-file, with exported functions as required by BatchMan. BatchMan has been tested with simulation models created in ACSL, and Matlab Simulink. The simulation results can be stored to text files or in a MySQL database. Major changes since the last report include: New database structure with faster access to database tables. Ability to rerun simulations based on the result. Ability to run an external batch file prior to the start of a simulation. Ability to read start parameter values from file. Ability to save chosen start parameter values to file. Ability to run simulation models developed in other environments than ACSL, e.g. Matlab Simulink. Improved interface with easier user input. The ability to run BatchMan distributed over a network has been removed. Concurrent simulations over multiple cores will always be run locally. However, the database can still be installed on a network server. This report has been produced in the project Threat system analysis, LKZ.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182