Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rikoschettförsök finkaliberammunition. Lägesrapprt september 2011.

Rikoschettförsök finkaliberammunition.  Lägesrapprt september 2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sofia Hedenstierna, Melker Skoglund, Sten Andreasson, John Ottosson
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-06
Rapportnummer: (FOI-R--3262--SE)
Nyckelord rikoschett, riskområden, finkalibrig ammunition, eldhandvapen
Keywords ricochet, weapon danger area, small calibre ammunition, small arms
Sammanfattning Denna lägesrapport redogör för utfört arbete inom Försvarsmaktens beställning till FOI gällande "Rikoschettförsök finkaliberammunition" samt projektets status gällande omvärldsanalys, metodik och planering av försöksverksamheten. Målet med projektet är att genom rikoschettförsök ta fram ett spårbart underlag av rikoschettdata för finkalibrig ammunition till riskområdesbedömning enligt SäkI. Projektet har under våren fokuserat på en omvärldsanalys där kunskaper från andra myndigheter och länder samlats in och kontakt med eventuella framtida samarbetspartners tagits. Parallellt har planering av försöksverksamhet och uppbyggnad av infrastruktur för försöken pågått. Försöksverksamhet är planerad att starta under september/oktober 2011 med fortsättning under 2012 och 2013. Till försöken 2012 kommer en dopplerradar ha anskaffats till FOI:s försöksplats Grindsjön för att underlätta mätning och analys av projektilernas ballistiska bana före och efter rikoschett.
Abstract The aim of this report is to describe the work performed within the project "ricochet properties of small arms ammunition" and to present the status of the project regarding background analysis, methodology and planning of the experimental activities. The goal of the project is to create a traceable set of experimental ricochet data for small calibre ammunition. The data will be used for estimations of weapon danger area according to the regulations of SäkI. The project has during its first phase focused on surveying the literature and other organisations nationally and internationally for background information and future collaborations. Also, planning of experiments and construction of infrastructure for experimental activities has been ongoing. The trials are scheduled to start in September 2011 continuing in 2012 and 2013. In time for the experiments starting in 2012, a doppler radar will have been acquired to the FOI test centre at Grindsjön. This will facilitate improved capabilities to measure and analyze the projectile path before and after ricochet.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182