Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detection of airborne biological agents : technological review and outlook.

Detection of airborne biological agents : technological review and outlook. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Torbjörn Tjärnhage, Per Jonsson, Eva Sagerfors, Pär Wästerby, Janet Martha Blatny, Gunnar Skogan, Tarmo Humppi
Ort: Umeå
Sidor: 42
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-11-02
Rapportnummer: (FOI-R--3267--SE)
Nyckelord B-detektion, biologisk detektion, aerosoldetektion, detektion, identifiering monitoring, DIM, provtagning teknisk översikt, prognos
Keywords B-detection, biological detection, aerosol detection, detect to, warn, detection identification monitoring, DIM, sampling, technological, review, outlook.
Sammanfattning Denna rapport beskriver definitioner, koncept och betydelsefulla parametrar som påverkar förmågan att detektera biologiska stridsmedel. Den ger en sammanfattning av tillgängliga B-detektorer och pågående forskning och utveckling inom området. Förväntad utveckling av B-detektionsförmågan diskuteras. Användning av enbart en B-detektor har begränsad funktion. Tillsammans med provtagning och identifieringssystem tillför dock Bdetektion viktiga funktioner för en efterföljande analys. Rapporten är till del resultatet av ett samarbete inom NORDEFCO.
Abstract This report describes definitions, concepts and important parameters within B-detection capability. It provides a summary of current available B-detectors as well as ongoing research and development. Discussions regarding the near future development based on expected development are also included. The use of a B-detector alone is of relatively limited use. However, together with sampling and identification system, it provides the response time needed and helps optimizing the subsequent analysis process. The work is done partly as the result of a Nordic collaboration under NORDEFCO.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182